Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

Etter nesten ti år som strategikonsulent ønsket jeg å fordype meg i forskning i en periode og ta en doktorgrad. Da tok jeg kontakt med professor Øystein Fjeldstad på BI. Han var også veilederen min på diplom- og masteroppgavene. Arbeidsgiveren min, Accenture, syntes prosjektet mitt var spennende og ville bruke det egen kunnskapsutvikling. Vi fikk delfinansiering fra Forskningsrådet gjennom nærings-ph.d.-ordningen.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

I doktorgradsprosjektet har jeg forsket på samhandlingsnettverk, såkalte collaborative communities, og hvordan disse styres. I slike nettverk og konstellasjoner finner man mye selvorganisering, det vil si at kontroll og koordinering i hovedsak foregår gjennom direkte kontakt mellom partene. Både innen forsking, forretning og i samfunnet for øvrig må man løse stadig mer komplekse problemer. Det krever samarbeid og bidrag på tvers av faglige, organisatoriske og kulturelle skillelinjer og fleksible organisasjonsformer som kan støtte dette.

Jeg har fulgt fire nettverk innen IT-analyse, miljøvennlige produkter og tjenester, konsulenttjenester og medisinsk forskning og ser at det er mulig å oppnå store fordeler ved å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.

Jeg fant at det er distinkte strukturer som regulerer og organiserer nettverkene. Styringsutfordringene løses primært gjennom et sett med felles spilleregler som medlemmene følger opp overfor hverandre. Disse spillereglene består av verdier og hensikter, regler eller protokoller for hvordan samhandling skal foregå, og insentiver som stimulerer til bidrag. Kvalitetssikring foregår primært gjennom at medlemmene vurderer hverandres arbeid. Slike mekanismer utgjør grunnelementene i samhandlingsnettverkene og gir store og effektive muligheter for bygging og utveksling av kunnskap.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Funnene mine er relevante ikke bare for den typen samhandlingsnettverk jeg har studert, men også for mer tradisjonelle organisasjoner som ønsker å oppnå mer effektiv samhandling og innovasjon. Selv jobber jeg for å få brukt innsiktene fra doktorgradsprosjektet både i praksis og i videre forskning. Jeg deler innsikter fra prosjektet lokalt og internasjonalt i Accenture slik at det kan komme oss selv og kundene våre til gode.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Økonomiske og administrative fag er skapt i samspill mellom praksis og forskning. Vi står midt oppe i dramatiske endringer i nærings- og organisasjonsliv etter som det digitale kunnskapssamfunnet vokser fram. Det er på høy tid at vi kritisk evaluerer og videreutvikler de økonomisk-administrative fagene som ble skapt i den industrielle tidsalder.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Jeg opplever stor interesse både i og utenfor egen organisasjon. Jeg får stadig mulighet til å bidra som foredragsholder og diskusjonspartner i forskjellige fora – sist på Innovation@Altinn, som er et innovasjonsforum for Altinn-samarbeidet på tvers av statlige etater og kommuner.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg har akkurat begynt på et forskerengasjement i Accenture Institute for High Performance, som er firmaets globale tenketank og forskningsmiljø. Der er jeg tilknyttet forskningsgruppen for «Workforce, Management, and Leadership» og jobber tett med kollegaer i Boston, men etter hvert også miljøer i London og Silicon Valley.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS