Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

Jeg skrev en hovedfagsoppgave i sosiologi ved UiB, der jeg fulgte en bedrift fra den startet opp, og undersøkte hvordan organisasjonen utviklet seg de første årene. Jeg oppdaget da at det faktisk var lite empirisk forsk­ning på organisasjoners ut­vik­ling, vekst og eventuell nedgang. Tilfeldigvis kom jeg over en utlysing der NHH søkte etter en kandidat til et forsk­nings­prosjekt om hurtigvoksende selskaper, såkalte gaseller. Det passet veldig godt med mitt interessefelt, så jeg søkte og fikk tilbudet.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Tidligere studier har vist at et lite knippe av bedrifter som klarer å vokse mye på kort tid, er viktige brikker i omstruktureringen og veksten i en dynamisk økonomi. Disse har fått en del oppmerksomhet i media, blant annet har DN hver høst mye omtale av gasellebedriftene. Likevel har det vært forbausende lite forsk­ning på disse.

Jeg har derfor først foretatt en omfattende kartlegging av hva empirisk forsk­ning har funnet så langt. Det er en del motstridende funn, men det ser blant annet ut til at slike bedrifter har et skarpere markeds- og kundefokus, en større motivasjon for vekst samt et bedre utbygd nettverk av relasjoner som de utnytter bedre enn andre.

Videre har jeg sammenlignet gasellene med den totale populasjonen av selskaper. Mye av veksten kan forklares av markedssvingninger samt flaks og tilfeldigheter. En annen forklaring er at de bruker ressursene sine bedre og mer effektivt enn andre. Jeg har i en annen artikkel sett på bedriftenes eksterne kilder til kunnskap og hvilke interne egenskaper som er viktig for å kunne unytte disse. Jeg har også studert hvilke egenskaper og ressurser som er viktig for å klare å opprettholde vekst og ut­vik­ling etter perioden med rask vekst. De som klarer seg, har gjerne funnet en markedsnisje og klarer å utvikle dette markedet. De har bygget seg opp en finansiell buffer og har vært flinke til å utvikle organisasjonen mens de vokser. De har typisk tatt inn erfarne personer i ledelsen og styret, og har gjerne fått inn mer profesjonelle aktører på eiersiden.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Funnene bør være interessante for myndighetene som forsøker å legge til rette for vekst og nyskapning, samt for investorer og næringslivsledere som skal utvikle bedrifter. Resultatene er også faglig spennende, og jeg er i gang med flere forsk­nings­prosjekter som bygger videre på dette arbeidet.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Man bør ikke ta en doktorgrad bare for å ta en doktorgrad, men fordi man er genuint interessert i å fordype seg i en problemstilling og bidra til ny innsikt på feltet. Innen økonomiske og administrative fag er det mange interessante problemstillinger og mye vi fortsatt ikke vet. Samfunnet og næringslivet utvikler seg stadig, og mange teorier bør utfordres med nye og kritiske blikk.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Media har vist bra interesse underveis i prosessen, og jeg har flere ganger blitt invitert som foredragsholder i ulike faglige fora og for næringslivet. Det har vært særlig lærerikt å diskutere funnene mine med bedriftsledere.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg må få presisere at avhandlingen nå ligger hos bedømmelseskomiteen, og de må godkjenne den i første omgang. Jeg har nettopp levert, så planen er først og fremst å søke på relevante jobber. Jeg ønsker selvsagt å få anledning til å jobbe videre med problematikken rundt organisasjoners ut­vik­ling, vekst og nedgang.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS