Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Jeg har forsøkt å belyse hvilke motiver folk baserer seg på når de tar økonomiske valg. Spesielt har jeg fokusert på betydningen av moralske og sosiale motiver i anonyme situasjoner. Til dette formålet har jeg laget økonomiske eksperimenter som jeg har gjennomført i Norge og i Kina. Arbeidet har vært utført i samarbeid med forskergruppen bak The Choice Lab. Disse holder til ved NHH og er i verdenstoppen innen bruken av økonomiske eksperimenter.

Det jeg har kommet frem til, er at individuelle personer ikke utelukkende er opptatt av materialistisk egeninteresse. De fleste er også opptatt av hva som er det moralsk riktige valget, og er villige til å betale for å oppnå økt rettferdighet. Moralske argumenter blir enda viktigere når andre kan observere og tolke valget som er gjort; altså kan den moralske motivasjonen forsterkes av sosiale faktorer. Mye av dette virker kanskje opplagt, men det er viktig å dokumentere hvordan folk faktisk oppfører seg, siden størsteparten av økonomisk teori fortsatt tar utgangspunkt i at personer kun motiveres av materialistisk egeninteresse.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Disse funnene skaper en bedre forståelse for økonomisk adferd og kan brukes til å lage mer treffsikre modeller og teorier. Dette har potensiell betydning for utformingen av velferdsstaten, innsamling til veldedighet og for forståelsen av menneskelig samarbeid for øvrig. Moralske argumenter brukes for eksempel ofte i forhandlinger innen arbeidslivet og i politikken. Doktorgraden min er med på å forklare hvorfor det er slik.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

De som underviser i økonomisk-administrative fag i dag, er ikke spesielt unge. Med tiden vil Norge ha behov for mange flere med doktorgrad på feltet for å erstatte dem som går av med pensjon.

Individer kan vurdere doktorgradsløpet hvis de er faglig sterke og samtidig ønsker å videreutvikle sin egen forståelse for økonomisk teori. Som stipendiat har man store mulighet til å legge opp hverdagen sin selv og bestemme temaene man jobber med. Mange vil også like den internasjonale eksponeringen som arbeid i akademia gir. Hvis man alt har jobbet som forsker, vil det være enklere å komme gjennom programmet, men det er krevende arbeid, og det er helt vanlig å bli forsinket eller ikke fullføre.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Jeg oppfatter at mange synes det er spennende å høre om hva jeg har forsket på. For eksempel er resultatene mine fra Kina interessante for dem som er opptatt av kulturforskjeller mellom nordmenn og kinesere. Adferdsøkonomi er et relativt ungt fagområde, men jeg møter stadig folk som har hørt om hvordan økonomiske eksperimenter utfordrer den rådende oppfatningen om hvordan verden fungerer.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Nå jobber jeg som forsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling for anvendt økonomi.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS