Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt:

Mikrofinans har siden 1970-tallet blitt en stadig mer populær metode for å bekjempe fattigdom. Forskningen har dessverre ikke kunnet påvise noen klar sammenheng mellom bruken av mikrofinans og økonomisk utvikling. Ett av argumentene fra nobelprisvinner Muhammad Yunus er at alle mennesker er entreprenører, men at forutsetningene må ligge til rette for det. På den måten forsøker jeg i stedet å se på hvordan mikrofinans støtter opp om entreprenørskap. Innledningsvis har jeg utformet en spørreundersøkelse som jeg nettopp har gjennomført i Ecuador, i tillegg til en rekke intervjuer. Målet er å skrive fire publiserbare artikler om temaet som skal inngå som deler av min avhandling.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Først og fremst håper jeg at organisasjoner som jobber med mikrofinans, kan hente konkrete råd, støtte og ideer fra min avhandling om hvordan mikrofinans og andre faktorer påvirker mikroentreprenørskap. I tillegg håper jeg at min forskning blir et tilskudd til forskningen på entreprenørskap, der bruken av mikrofinans åpner opp for et stort område som det foreløpig ikke er forsket så mye på.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

All høyere utdanning bør belønnes, men ikke bare strengt naturvitenskapelig forskning. Som den siste finanskrisen viser, har økonomi og finans en enorm innvirkning på livet vårt. I USA har for eksempel rundt 40 millioner mennesker plutselig havnet i fattigdom, mye fordi vi ikke har forstått risikoen og produktene som har vært brukt i finansmarkedene. Ved at flere mennesker utdannes og får anledning til å forske på økonomi og finans kan forhåpentligvis flere fremtidige kriser forebygges.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Jeg opplever det som en stor interesse, og jeg har skrevet tre debattartikler til tre nordiske aviser (Dagens Næringsliv, Dagens Nyheter og Hufvudstadsbladet) der jeg har belyst betydningen av mikrofinans for entreprenørskap også fra et nordisk perspektiv. Mikrofinans og entreprenørskap er et hett område.

Hvilke planer har du etter endt doktorgrad?

Da håper jeg i første omgang å få en såkalt post doc. Ellers er det vanskelig å legge altfor konkrete planer for fremtiden. Jeg går inn i fremtiden med et åpent sinn og åpne øyne, men antar samtidig at fremtidens muligheter er å finne gjennom nettverkene og kontaktene mine. Jeg sørger derfor for å holde kontakt med mange mennesker på det området som jeg er mest interessert i. Jeg vil gjerne jobbe videre med spørsmål knyttet til økonomisk utvikling i et internasjonalt perspektiv.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS