Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

Grunnen til at jeg ville ta en doktorgrad, er at jeg var nysgjerrig. Senere oppdaget jeg at jeg hadde mange forskningsideer, og at jeg likte å løse utfordringer på nye måter. For egen del kom ideene til avhandlingen både fra masterstudiet i regnskap og revisjon, arbeid som konsulent og noe erfaring som revisormedarbeider. I tillegg ville jeg jobbe med nevrovitenskap og med mange forskjellige mennesker, noe doktorgradsarbeid tillater.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt.

Doktorgradsprosjektet mitt omhandler profesjonell skepsis innenfor revisjon. Begrepet skepsis (det motsatte av tillit) er tverrfaglig. For eksempel ser noen forskere på skepsis som en mistanke som har som funksjon å advare oss om å være på vakt for truende situasjoner. Det er viktig å påpeke at noen nivåer av skepsis har en positiv rolle for menneskets overlevelse, men unormalt høye nivåer av skepsis kan være uheldig. Innenfor revisjon er den formelle definisjonen på profesjonell skepsis gitt av International Standard on Auditing: «En holdning som innebærer at revisor stiller spørsmål og er oppmerksom på forhold som kan indikere mulig feilinformasjon som følge av feil eller misligheter, og foretar en kritisk vurdering av revisjonsbevis.» Revisorer må være profesjonelt skeptiske i revisjon av årsregnskap. Dette er vesentlig for kvaliteten på deres revisjonsbedømmelser og -beslutninger. Å være profesjonelt skeptisk er imidlertid utfordrende både i teori og i praksis.

I min avhandling undersøker jeg både hvilken rolle affekt spiller (i studie 1), og hvilken betydning personlighetstrekk har (i studie 2), i å påvirke nivået av profesjonell skepsis i revisjon av årsregnskaper. I min tredje studie diskuterer jeg hvordan en nevrovitenskapelig metode kan bidra til forståelse av profesjonell skepsis.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Funnene fra doktorgraden min er relevante innenfor forskning og revisjonspraksis.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

En doktorgrad vil være viktig innen revisjonsfaget, som et ledd i den faglige utviklingen og for å danne grunnlag for innovasjon i revisjonsfaget. Til forskjell fra en mastergrad kreves det av en doktorgrad at avhandlingen genererer ny og nyttig kunnskap for et revisjonsfagområde. Husk også at forskning tester om endringer av regelverk har hatt den tiltenkte effekten. Derfor er det viktig med forskning og innovasjon i en profesjon, men det er også viktig med innovasjon for fremtiden i Norge. I motsetning til olje, gass og fiskenæring, som ikke er fornybare ressurser, vil forskningen og FoU-aktiviteter være uendelige ressurser.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Jeg var veldig heldig med at det har vært interesse for min doktorgrad utenfor akademia. Dette har gitt meg anledning til å skrive artikler for Revisjon og regnskap, som er et profesjonsrelatert tidsskrift. At avhandlingen var relevant både innenfor akademia og praksis, har også bidratt til fortgang i ferdigstillelsen av oppgaven min, som ble disputert før normert tid på en doktorgrad (fire år).


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS