Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Doktorgradsprofilen

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt:

Avhandlingen består av tre empiriske artikler som fokuserer på giverland og offentlige kreditorer, og hvordan disse distribuerer bistand og lån til lav- og mellominntektsland. Blant annet har jeg analysert hvordan vestlige giverland gir generell budsjettstøtte, en form for bistand der giverne ikke styrer hvilke sektorer og/eller regioner støtten skal gå til. Jeg har også sett på hvorfor giverland velger å gi bistand via multilaterale organisasjoner som Verdensbanken, FN og regionale utviklingsbanker, og på den måten overlater kontrollen over midlene til organisasjonene. Den tredje artikkelen, som jeg har skrevet sammen med Cathrin Fløgstad, tester hvorvidt utviklingsland får økt tilgang på kapital fra offentlige kreditorer i etterkant av mislighold av lån, som ofte fører til eksklusjon fra kommersielle internasjonale kapitalmarkeder.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Forhåpentligvis vil resultatene bidra til mer kunnskap om bistandspolitikken til vestlige giverland. Samtidig er det nok helst spesielt interesserte som vil lese artiklene.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen √łkonomiske og administrative fag?

Jeg mener at man skal ta en doktorgrad kun dersom man har lyst, synes det er interessant og er motivert for det. Dersom man får muligheten til å ta en doktorgrad, så er det en god mulighet til å bruke tid på å forske på et tema man synes er interessant, knytte kontakter i akademia både nasjonalt og internasjonalt samtidig som det er veldig lærerikt. I tillegg til muligheten for en karriere i akademia er det behov for folk med forskererfaring også i andre næringer.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Generelt opplever jeg at bistand er et tema som mange synes er interessant, samtidig som fokuset i media og offentlige debatter gjerne er litt annerledes enn det jeg har hatt i min avhandling.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg har jobbet som konsulent i Asplan Viak i Stavanger siden januar, da stipendiatperioden var ferdig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS