Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt:

Avhandlingen går inn i feltet opplevelsesøkonomi (experience economy) og diskusjonen om økt tilbud av opplevelsesorienterte produkter og nytelsesorientert konsum. Opplevelsesøkonomi er i enkelte analyser blitt betraktet som et fenomen som går på tvers av alle sektorer og næringer, i andre sammenhenger er begrepet først og fremst brukt til å betegne den delen av økonomien som er knyttet til turisme, underholdning, kunst og kultur.

Datagrunnlaget til dette studiet er samlet inn fra et bredt spekter av fritidsaktiviteter og turistattraksjoner. Jeg har hentet inn empiri fra fem land fordelt på tre kontinenter gjennom deltagende observasjon på 15 svært ulike attraksjoner og aktiviteter og 25 oppfølgende dybdeintervjuer. Hensikten var å trekke ut essensen av hva som skaper verdi og innhold i opplevelsesorienterte produkter og tilbud.

Et annet mål for prosjektet har vært å undersøke om opplevelser bør beskrives som en underkategori av tjenester eller som en egen kategori. Jeg har i denne sammenheng vært opptatt av å skille mellom nytte og nytelse. Ved å bruke denne distinksjonen identifiserer jeg flere grunnleggende og overraskende motsetninger mellom hva som skaper verdi i tjenester og i opplevelsesprodukter.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Her er det mange muligheter. Jeg har blant annet identifisert sju faktorer som er med på å skape opplevelser. Det er også mulig for aktørene i opplevelsesnæringene å la seg inspirere av og overføre elementer fra andre typer opplevelser. Det gjør det mulig å skape produkter med større verdi og attraksjonskraft.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Økonomi og administrative fag handler om områder som griper inn i hverdagen og jobblivet til de fleste mennesker. Dette er også områder der det skjer omfattende endringer. Da er det viktig at vi får mobilisert skarpe hoder som kan være med på å oppdatere og utfordre økonomifaget og premissene dette legger for å forstå mer av den verden vi lever i.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Den har vært svært god fra større organisasjoner som NHO og Virke, kjente attraksjoner og bedrifter, designbyråer, innholdsutviklere og ulike aktører i konsulentbransjen. Videre har destinasjonsselskaper så langt unna som i Canada og New Zealand henvendt seg. Økonomisk verdiskaping og vekst består ikke lenger bare i å dekke samfunnets materielle behov, men krever i økende grad også å kunne dekke enkeltindividets mentale behov og ønsker.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg har begynt i et ettårig vikariat som førsteamanuensis ved Markedshøyskolen. De ønsker å få mer kunnskap om opplevelsesøkonomi inn i sine reiselivsstudier og andre studier der det kan være relevant. Jeg har også et stort ønske om å skrive både bok og forskningsartikler om temaet, men trenger finansiering for å frigjøre tid til skrivearbeid.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS