Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

Da jeg var ferdig med studier ved universitetet i 2000, jobbet jeg først i seks år som kommunikasjonsrådgiver og deretter fire år som konsulent i IT-bransjen. Teknologi og kommunikasjon har lenge vært min faginteresse som sosialantropolog. I 2009 arbeidet jeg med det sosiale intranettet til en kunde. Jeg oppdaget at det ikke var noe særlig forskning og litteratur som kunne hjelpe meg i mitt arbeid for kunden. Så søkte forskningsprosjektet NETworked POWER etter en stipendiat som skulle forske nettopp på innovasjon og sosiale plattformer. Jeg søkte og var så heldig å få stipendet. And here I am.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

Jeg har blant annet undersøkt hvordan ulike verktøy, deriblant sosiale samhandlingsverktøy, samspiller med hvordan man jobber, og hvordan de brukes i løpet av arbeidsdagen av ansatte. Jeg har vært mer opptatt av å komme tett på praksis enn å se på statistikk over hvor mange som bruker den sosiale samhandlingsløsningen. Jeg har fulgt et konsulentselskap tett over tre år. Sammen med seniorforsker Marika Lüders ved Sintef Oslo har jeg intervjuet 27 ansatte ved seks kontorer i fire land (Norge, Danmark, England og Marokko). I tillegg har jeg gjort feltstudier i Norge og Marokko i 2011, som jeg gjentok i 2012. Jeg har også gjort analyser av selve verktøyet og samhandlingstendenser blant ansatte inne i den sosiale plattformen. I tillegg har jeg brukt kvantitative metoder i mitt arbeid, som nettverksanalyser og statistikk.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Mange virksomheter og organisasjoner er i ferd med å introdusere løsninger med en funksjonalitet som er mer i tråd med den øvrige teknologiutviklingen. Jeg gir råd om hvordan ledere kan styre forventninger. For å lykkes må ledere fortelle hva de ansatte skal bruke samhandlingssystemer til. Ledere får også tips om hvordan de skal ta hensyn til personvern i disse løsningene. I tillegg vil funnene kunne brukes til å justere synet på hva sosiale samhandlingsløsninger kan bidra med. De som utvikler og designer IT-løsninger, vil ha nytte av funnene mine. Jeg gir råd om hva som kan være lurt å tenke inn i fremtidige løsninger og versjoner.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

Jeg har tatt doktorgraden innen økonomiske og administrative fag etter tidligere å ha ved Universitetet i Oslo og Universitetet i København. Nettopp tverrfagligheten og praksisnærheten har vært læringsrik. Jeg har alltid vært opptatt av å studere eller undersøke teoretiske problemstillinger som kan være av interesse for det øvrige samfunnet, og ikke bare akademia.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Interessen og tilbakemeldingene fra media, bransjen og akademia har vært overveldende. Noen har blitt overrasket over det jeg har funnet, andre ikke. Jeg ønsket å skrive en avhandling som folk skulle forstå og dra nytte av, samtidig som jeg har videreutviklet eksisterende teori.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Jeg har siden mars i år vært fagansvarlig for et nytt bachelorstudium i strategi og PR ved Westerdals Oslo ACT. Jeg jobber med forskning, fagutvikling og undervisning. I tillegg har jeg mange spennende prosjekter på gang: bøker, artikler, konferanser, nye fagsamarbeid, og ikke minst tett dialog med bransjen. Stas!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS