Magma topp logo Til forsiden Econa

Doktorgradsprofilen

figur-author

Hvorfor valgte du å ta en doktorgrad?

Jeg er veldig glad i å lære og i å gå på skolen, så en doktorgrad opplevdes som den beste måten å kunne gjøre mer av dette på. Videre er jeg veldig glad i å formidle kunnskap, så en stipendiatstilling hvor jeg også kunne jobbe som foreleser, var midt i blinken.

Fortell om doktorgradsprosjektet ditt

I avhandlingen min har jeg gjort to mindre studier samt én større studie hvor jeg fulgte over 1 200 ansatte gjennom ett år. Først så jeg på om begrepet lidenskap (passion) bringer noe nytt til organisasjonspsykologien, eller om det bare er «gammel vin i ny flaske». Det gjør det.

Jeg så også på hvilken rolle lidenskap spiller for velvære og atferd på arbeidsplassen. Harmonisk lidenskap er positivt for velvære og lite utbrenthet, mens tvangsmessig lidenskap for jobben er relatert til utbrenthet og uhøflig oppførsel på jobben. Medarbeidere med høy grad av tvangsmessig lidenskap oppfører seg mer nedlatende og respektløst overfor kolleger. Til sist så jeg på i hvilken grad bedrifter og dens ansatte kan bidra til å minske de negative konsekvensene av en tvangsmessig lidenskap. Funnene mine viser at kollegastøtte og et mestringsklima kan være med å dempe dette, men de som skårer svært høyt på tvangsmessig lidenskap, kan faktisk bli mer uhøflige i et mestringsklima. Avhandlingen slår fast at lidenskapsbegrepet er relevant, men kanskje noe smalere enn først antatt, og at tvangsmessig lidenskap kan gi uante konsekvenser i møte med omgivelser som tradisjonelt sett er positive for atferd og prestasjon.

Hvor vil funnene fra doktorgraden din bli brukt?

Jeg håper at funnene vil gi mer oppmerksomhet rundt jaget etter lidenskap på arbeidsplassen. At vi i stedet for å rose dette opp i skyene kan være klar over at ikke all lidenskap er bra for den ansatte eller for bedriften. Lidenskap kan være fantastisk eller forferdelig, og vi må være oppmerksomme på dette både i rekruttering og i hverdagen. Fra et forskningsperspektiv håper jeg å skape større oppmerksomhet rundt behovet for å dedikere fulle artikler til validering i stedet for kun å «kontrollere» for liknende begrep. I tillegg slår jeg et slag for longitudinelle studier i organisasjons­psykologien.

Hvorfor skal flere ta en doktorgrad innen økonomiske og administrative fag?

En doktorgrad gir en særlig god evne til å være kritisk til hvilken type informasjon som er verdifull. Dermed er man bedre rustet til å møte organisasjoners utfordringer ved å kunne finne og bruke kunnskap som faktisk virker, og som ikke bare er basert på antakelser.

Hvordan har interessen for din doktorgrad vært utenfor akademia?

Etter at jeg var ferdig, har det vært medieinteresse både fra Norge og internasjonalt. Jeg synes det er viktig med forskningsformidling og håper å kunne bli enda bedre på dette i årene som kommer. Som forskere har vi et ansvar for å forske på ting som har praktisk relevans, samt å kommunisere dette på en måte som gjør at folk kan bruke det.

Hva er planene etter endt doktorgrad?

Nå har jeg begynt i en postdoktorstilling ved Handelshøyskolen BI. Her skal jeg forske på organisering og ledelse av skoler.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS