Magma topp logo Til forsiden Econa

Drivere og barrierer i Barents

Utviklingen i den russiske leverandørindustrien

figur

Utviklingen av olje- og gassressursene i Barentshavet har fått stor betydning for Russland og Norge i løpet av det siste tiåret, men hva er driverne og hva er barrierene?

I en nylig avlagt doktoravhandling ved Universitetet i Nordland, Handelshøgskolen i Bodø har Andrei Mineev(PhD) forsket på institusjonelle og ledelsesmessige aspekter i utviklingen av leverandørindustrien i den russiske delen av Barentsregionen.

I løpet av 2000-tallet var mange bedrifter i den russiske delen av Barentsregionen villige til å satse på nettverks- og kompetansebygging, og satse for bli valgt ut som leverandører i Shtokman-prosjektet. Gjennom disse årene har den lokale næringen forandret seg fra ei gruppe atskilte bedrifter til regionale nettverk med evne til å forfølge og forsvare sine interesser. I dag er det likevel mangel på kunnskap om denne transformasjonsprosessen og drivkreftene bak den. Formålet med denne studien er derfor å beskrive og analysere hvordan petroleumsrelatert leverandørindustri har utviklet seg i denne regionen.

Resultatene av forskningen viser at utviklingen av det industrielle leverandørfeltet skjedde gjennom tre endringsprosesser: 1) tilpasning til den institusjonelle konteksten, 2) strategisk interaksjon med den institusjonelle konteksten, og 3) ikke-planlagte endringsprosesser som oppsto som et resultat av interaksjonen mellom diverse aktører og institusjoner.

Avhandlingen gir tre hovedbidrag. For det første belyses det ved hjelp av institusjonell teori hvordan de tre endringsprosessene kan sameksistere og innvirke på hverandre. For det andre viser studien på hvilken måte ulike institusjonelle regler fortolkes av leverandører og hvordan dette fører til variasjoner i ledelsesmessige praksis - hvilket er en av de nyeste utfordringene innenfor institusjonell teori. For det tredje understreker avhandlingen at selv om Shtokman-prosjektet ofte oppfattes som å være avhengig av strukturelle forhold (for eksempel makroøkonomiske, geopolitiske og / eller teknologiske rammebetingelser), så er ikke disse kreftene tilstrekkelige i seg selv. I et slikt komplekst prosjekt bør også sosiale og ledelsesmessige aspekter, på ulike nivåer, tas med som barrierer, men også som drivere for prosjektutviklingen.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS