Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1608_forening-30_img_026

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Du grønne, glitrende forbrukslån

Forbrukslånefest og julehandel er en dårlig kombinasjon. Økonomikunnskap er viktigere enn noen sinne.

I disse dager er vi midt i årets julehandel. Selv om salget av gull, røkelse og myrra går tregt, julehandler vi nordmenn for rundt 25 000 kroner per husholdning. Alt tyder på at forbruket blir stadig mer lånefinansiert, for kvartalstallene til forbrukslånbankene viser ekstrem vekst. Den største, Bank Norwegian, fikk nesten 95 000 nye kunder i løpet av tredje kvartal. Andre forbrukslånbanker viser den samme trenden.

Når så mange ønsker å låne penger til rent forbruk til 15–20 prosents rente, mens renten på boliglån er på et par prosent, begrunnes det gjerne med at det er hensiktsmessig og ubyråkratisk, og at renten betyr lite hvis man bare låner en kort periode. Men kort sikt har en tendens til å bli lang, og en del av oss får store problemer med å håndtere enkel tilgang på denne typen kreditt.

Så hvorfor skjer dette? Noe av svaret er nok å finne innen såkalt adferdsøkonomi, og mer spesifikt vår vurdering av fordeler og ulemper på kort og lang sikt.

I et interessant eksperiment ble for eksempel deltakerne bedt om å velge mellom sunn mat (frukt) og usunn mat (sjokolade). Da det var spørsmål om hva de ville ha en uke frem i tid, valgte hele 74 prosent frukt. Men da de skulle velge hva de skulle spise i dag, snudde de, og 70 prosent gikk for sjokolade.

Det er altså lettere å planlegge å være fornuftig i fremtiden enn å faktisk være det her og nå. Det er med andre ord lettere å planlegge å betale ned juleforbrukslånet i januar enn det er faktisk å gjøre det.

Den samme effekten ser vi også på samfunnsnivå. Det er vanskelig å samles om krevende tiltak som først gir positive effekter på lang sikt, enten det er klimatiltak eller pensjonsreform, og det er lett å skyve regningen fremover i tid.

De fleste av oss har nok denne kortsiktigheten, om enn i varierende grad. Men kan disse tendensene tøyles, slik at færre av oss kommer i økonomiske problemer?

Econa mener ja, og vi mener dette ikke bare handler om holdninger, det handler også om kunnskap. Vi må anta at det er lettere å ta bedre valg hvis vi har full forståelse av hvor tung bakrusen blir etter en lystig lånefest.

En rekke undersøkelser viser at mange har problemer med enkle konsepter som rente, inflasjon og avkastning, og derfor trolig ikke fullt ut forstår konsekvensene av sine økonomiske valg. Derfor har Econa startet arbeidet med Økonomiglede, for å styrke økonomiopplæringen i skolen.

Vi mener økonomifaget må være en bærebjelke i utdanningen – en bærebjelke som er nødvendig for å ta gode valg, fra de daglige, private avgjørelsene til de store linjevalgene for samfunnet som helhet.

God jul!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS