Magma topp logo Til forsiden Econa

Du kan ikke ansette en oldis!

figur-author

Dette er det ingen som har sagt. Men noen har tenkt det. Da GrandPower, et nytt bemanningsselskap, kjørte sin annonseserie denne vinteren, var frontfigurene godt kvalifiserte revisorer, sivilingeniører og økonomer i 50-årene. De fikk sine helsides ansikter smykket med advarselen: Du kan ikke ansette dem! Men, du kan bruke dem som reserver i korte perioder. En fin trøst for de 15 000 i denne aldersgruppen som var aktive søkere gjennom NAV, og de tusenvis av andre født før 1965 som lurte på om de ikke skulle forsøke et jobb-bytte i moden alder. Budskapet som ble kjørt frem, var jo ikke bare skjærende falskt sett mot de fellespolitiske føringer som arbeidsministeren har vært talsmann for, men også seriøst umusikalsk vis-à-vis de store grupper topp kvalifisert personell i 50+-kategorien som leverer varene hver bidige dag. Og som i mange virksomheter utgjør førsterekken.

Alder og produktivitet vil ganske sikkert bli et større tema i 2015. Det presser seg frem fordi den godt voksne forsamling vil bli mer synlig i norsk arbeidsliv, rett og slett fordi deres andel av populasjonen blir større. Så langt viser forskningen at gruppen har lite å frykte i en sterkere belysning. Verken produktivitet eller den generelle arbeidsevne skiller dem fra de andre aldersgruppene. Både plussvariantene og de andre finnes i hver eneste alderskohort. Mens gruppen 70 år eller over utgjør cirka ti prosent av befolkningen nå, vil den ha en andel på tjue prosent i 2060. Hver femte person vil være i den alderen, og hver fjerde over 55. Perspektivet er at det blir 20 personer flere i yrkespassiv alder per 100 personer i yrkesaktiv alder i 2060, hvis vi ikke intervenerer gjennom nye holdninger og ny praksis.

Japan er annerledeslandet par excellence. Og noe spesielt også når det kommer til de erfarne og ansettelse. Man går av ved fylte 65. Men arbeidsgiver kan ta inn igjen dem han eller hun vil, da til halv lønn. De fleste frynsegodene er også borte. Går man til det skrittet, skal man tenke seg godt om. De gjeninntatte kan nemlig ikke sies opp noen gang. Til og med sumobryterne fra eliteserien gis en garanti om fast beskjeftigelse etter at de som 40-åringer takker av i ringen. Ikke med den toppgasjen de var vant med, men nok til livets underhold. At japanerne har verdensrekord i gjennomsnittlig levealder, er kjent. Kombinert med lave fødselstall fører det til at befolkningen på 127 millioner i dag vil minke til 87 millioner i 2060. I motsetning til oss har de nesten null innvandring. De politikerne som har foreslått å løse noe opp på dette, er ikke med lenger. Tjue prosent av innbyggerne er over 65. Forventet levealder begge kjønn sett under ett har passert 85 (kvinner nesten tre år eldre). Norge ligger på cirka 82. I The World Economic Forums årlige rapport om kjønn og likestilling kommer det frem at 45 prosent av japanske kvinner i alderen 16–24 mener at samliv med en mann er uinteressant og unødvendig! Resultatet av den innstillingen gir heller ingen grunn til optimisme. Et TV-program nylig viste at trenden nå går mot å ha kjæreste på nettbrettet, ikke in natura. Da kan man slå dem av når de blir for lite inspirerende. Greit nok.

Vi som har spandert på oss rikelig med velferdsgoder, forstår at korte karrierer for flere neppe er svaret på den finansielle utfordringen. Kaken må bakes større dersom det skal bli et stykke til alle. Og heldigvis er det slik at yrkesaktiviteten blant dem over 60 år øker noe hos oss. 63 prosent av alderspensjonistene under 67 år er nå samtidig registrert i arbeid, hel- eller deltid. Bra er det, for det vil mangle 212 000 årsverk i 2030, forteller NyAnalyse i rapporten «Seniorer i arbeid» fra januar i år. Arbeidskraften vil med andre ord bli betydelig knappere, men fortsetter arbeidstilbøyeligheten i gruppen 62–72 år, kan deler av gapet dekkes inn. Det forutsetter også at bedriftene ikke lar seg kjøpe av noen former av GrandPower-argumentasjon, og heller sier: 50+ kan ansettes fast dersom de er motivert og kvalifisert – og gjerne føyer til Olav Thons motto: Det skulle bare mangle! Og når seniorene i arbeidslivet har tettet halve gapet og vel så det, kunne det kanskje gås en runde i andre enden av skalaen. Trenger vi virkelig at en så stor andel av ungdommen kjører teori etter videregående? Kunne de begynt i jobb og, som ofte før, fått treningen sin hos arbeidsgiver? Den fine kombinasjon av jobb / lønnsinntekt / strukturert yrkesrettet teori som flere store næringssektorer hadde for bare 30 år siden, hadde faktisk noen store fortrinn. Og først og fremst, folk kom i arbeid som 19-åring, de skjøv ikke debuten til de var 29.

Uten tilstrekkelig med arbeidskraftressurser stopper Norge. Det gjør etter hvert seniorene til en ganske stor maktfaktor. Rett ut sagt: Grand Power!

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS