Magma topp logo Til forsiden Econa

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Econa – en partner gjennom hele karrieren

Econa viser at vi tar våre medlemmer og deres kompetanse på alvor når vi lanserer et mentorprogram for medlemmer som er i sin første lederjobb. Vi er ikke banebrytende i så henseende, våre nordiske «søstre» Civilekonomerna i Sverige, Sefe i Finland og Djøf i Danmark har lenge hatt mentorprogram for sine medlemmer. Det har vært inspirerende å se hvor godt disse har lyktes med sine programmer. Det viser hvilket potensial slike programmer har, både i bredde og omfang. Djøf sitt program omfatter så mange som 500 mentorer og 1 500 adepter; hver mentor har ansvar for tre adepter. Et tegn på suksess er at de som først blir med i programmet, aldri forlater verken programmet eller foreningen. Djøf sin erfaring er at deltakerne i programmet bytter på å være mentor og adept etter hvert som karrieren og kompetansen utvikler seg. Her demonstrerer Djøf tydelig hvordan de er en karrierepartner for sine medlemmer gjennom et helt arbeidsliv. Civilekonomerna har et litt mindre program enn Djøf med 50 mentorer. Her kan likevel hver mentor ha opptil fem adepter. Samtalene mellom mentor og adept er lagt opp som gruppesamtaler, og ikke primært én-til-én-relasjon, slik Econas program er bygget opp. Etter ti år med mentorprogrammet er det blitt et populært gode for medlemmene.

Når vi ser til svenskene, finnene og danskene, gir det god motivasjon for å legge i en ekstra innsats i vårt eget program. Vår målsetting er å videreutvikle programmet og bidra til at også vi kan være en livslang karrierepartner for våre medlemmer.

Econas mentorprogram ble lansert 12. desember, tolv spente par av mentorer og adepter møttes for første gang. Basert på mitt førsteinntrykk under samlingen var møtene en suksess, og jeg hørte tidlig at planer ble lagt, møter ble avtalt og spennende problemstillinger ble diskutert. Det gjorde meg stolt at Econa nå kan tilby et medlemsgode til en gruppe som i liten grad har benyttet seg av våre andre medlemstilbud, men som nå stod parat til å bruke av sin tid til å dele erfaringer og lære av andre. Her er vi ikke bare en arena for å skape, utvikle og vedlikeholde nettverk mellom våre medlemmer, vi bidrar også til at dagens og morgendagens ledere står enda bedre rustet til å møte de forskjellige utfordringene som dukker opp. Vi er en forening hvor mange blir ledere, og det føles derfor både riktig og naturlig å tilby denne gruppen et forum for diskusjon og videreutvikling.

Suksessen i de andre nordiske landene med mentorprogram gjør meg trygg på at også Econas mentorprogram i fremtiden vil fremstå som et attraktivt og populært medlemsgode som vil løfte ikke bare deltakerne i programmet, men også betydningen økonomer har i samfunnet.

figurfigur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS