Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1502_forening-30_img_020

magma1502_forening-30_img_021

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Econa i 100

Etter 75-årsfeiringen i fjor er det naturlig å vende blikket fremover. Både økonomifaget, omverdenen og måten vi jobber på, endres raskt. Som økonomer vet vi hvor viktig det er å ha både endringsvilje og endringsevne. Vi er glade for at vi vokser hvert eneste år og har passert 20 000 medlemmer, men det avgjørende er at vi fortsetter å være en relevant og nyttig interesse- og arbeidstagerorganisasjon for stadig flere høyt utdannede økonomer.

Econa starter nå en strategiprosess som skal sikre nettopp dette. Vi har kalt prosessen «Econa i 100».

Det er stor forskjell på Econas medlemsmasse for 30 år siden og i dag. Blant annet har vi flere medlemmer i offentlig sektor, det er flere yngre medlemmer, og kvinnene kommer for fullt. Blant ordinære medlemmer er det 37 prosent kvinner, blant studentmedlemmene er det 47 prosent.

SSB fremskriver at det vil utdannes for mange masterutdannede økonomer i årene fremover. Dette må vi selvsagt følge nøye med på, men så langt ser vi ingen tegn til økende ledighet blant våre medlemmer. Arbeidsmarkedets evne til å absorbere økonomisk-administrativ fagkompetanse på masternivå synes umettelig. Nye arbeidsplasser dukker opp, og den økonomisk-administrative fagretningen er ung, sammenliknet med andre fagretninger, og i en rivende utvikling. Stadig identifiseres nye samfunnsbehov.

Alle deler av Econa kommer til å ta del i strategiarbeidet: Lokalavdelinger, utvalg, representantskap og studentgrupper skal involveres i arbeidet.

Vi vil se på hvordan Econa er organisert sentralt og lokalt. Hvordan bør vi fordele ressursene på tiltak som skaper best medlemsnytte for alle medlemmer? Hvordan skal vi være en god forening for controlleren i Oslo, topplederen i Rogaland og studenten i Bergen?

En viktig del blir å samle inn relevant informasjon om krav og behov dere medlemmer har, og koble dette mot ulike prognoser om arbeidsmarkedet og utdanningen. Vi er avhengig av deres tilbakemeldinger og oppfordrer dere til å bruke lokalavdelingen aktivt i denne prosessen. Ellers er vi jo aldri lengre unna enn en e-post om det er noe du gjerne vil spille inn til oss. Strategien skal stå ferdig ved utgangen av 2015. Vi ser frem til å få deres innspill!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS