Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1706_forening-30_img_025

Tom Bolstad | Adm.dir. i Econa | tom@econa.no

Econa satte agendaen i Arendal

I august ble Arendalsuka arrangert for sjette gang. Som en årlig nasjonal arena for aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv er Arendalsuka en god plass for Econa for å utvide nettverk, få nye ideer og påvirke den politiske debatten og samfunnsutviklingen.

I år var vi sterkt representert, med flere arrangementer om viktige spørsmål for økonomer og felles opplegg med Akademikerne. Vi ønsket spesielt å legge press på politikerne for å gjøre økonomi til en obligatorisk del av grunnskoleutdanningen og påvirke til en ny kompetansereform som også ivaretar behovet for kompetanse­påfyll blant høyt utdannede.

Econa arrangerte derfor et debattmøte med tittelen «Diktanalyse eller personlig økonomi – hva er mest nyttig?». Bakgrunnen er prosjektet Økonomiglede og vårt engasjement for å få mer økonomi inn i grunnskolen. Oppmøtet var godt, og blant annet deltok professor Ellen Katrine Nyhus fra Universitetet i Agder, Heidi Nordby Lunde (H) og Atle Simonsen (FrP), Barne- og likestillingsdepartementet, i debatten.

Vi samarbeidet også med Akademikerne om et arrangement om etter- og videreutdanning. Econa presenterte et notat som gir konkrete forslag til hvordan en ny kompetansereform i norsk arbeids- og næringsliv kan innrettes for å gi størst mulig samfunnsøkonomisk nytte. Her deltok blant andre kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og Marianne Aasen (Ap).

Sammen med ANSA arrangerte Econas studenter også debatt om behovet for elitestudier i Norge. Vi har tidligere sagt at vi ikke kan konkurrere i NM, men i VM. I debatten var blant annet rektor ved BI Inge Jan Henjesand og konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

I tillegg samarbeidet vi med Juristforbundet om et arrangement om skattesnusk og økonomisk kriminalitet. Her diskuterte vi hvor omfattende problemet med skatteunndragelser er i næringslivet, og hva de viktigste årsakene er. Med i panelet var blant annet tidligere FrP-politiker og forretningsmann Henning Holstad, som bidro til en interessant debatt med skattedirektør Hans Christian Holte.

Gjennom deltakelsen fikk vi satt søkelys på temaer vi jobber for, og vi fikk knyttet sterkere bånd til relevante politikere. Vi satte også stor pris på alle de tilfeldige møtene og innspillene fra Econa-medlemmer og andre vi møtte i Arendal. Med den erfaringen ser vi allerede frem til Arendalsuka neste år.

Econa i Arendal

figur

1 Sola nytes i Pollen i Arendal.

2 Econa og Juristforbundet spurte om vi legger til rette for skattesnusk. Skattedirektør Hans Christian Holte og tidligere grunder Henning Holstad tar debatten.

3 Professor Ellen Katrine Nyhus, Atle Simonsen (FrP), Truls Wickholm (Ap), Heidi Nordby Lunde (H) og Rahman Chaudhry i Elevorganisasjonen diskuterer hvordan personlig økonomi kan få en mer sentral plass i skolen.

4 Econas studenter Petter Bamrud og Lene Hjellestad med Økonomiglede maskotten.

5 Econas styreleder Arne L. Lynngård filmes av Ingvild Baltzersen Sund i Akademikerne.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS