Magma topp logo Til forsiden Econa

Gry Skjellevik, kurs- og kompetanseansvarlig Econa

Econa som kompetansepartner

Som masterutdannet økonom er du en bærer av solid og ettertraktet kompetanse og kunnskap. Gjennom studietiden har du tilegnet deg evner og interesse for analytisk, kritisk og logisk tenkning. Nå gjelder det å vedlikeholde og fylle på din kunnskapsbank. Vi oppfordrer deg til å orientere deg om hvordan Econas kompetansetilbud kan bidra til dette.

På samme måte som virksomheter jobber strategisk for å få den riktige kompetansen i sin bedrift, er det viktig at du som arbeidstager setter deg i førersetet og tar ansvar for å styre karrieren dit du ønsker. Det er klokt å ha et aktivt forhold til egne karrieremål på kort og lang sikt, og å identifisere kompetansegap og tiltak for å komme dit du vil.

Econa har en ambisjon om å være en livslang karrierepartner for våre medlemmer. Vi har nå justert kompetansetilbudet for å heve kvaliteten og medlemsnytten både i form av nye kompetansetilbud og rabatter. Econamedlemmer får nå en rabatt på 1 500 kr på egenproduserte kurs.

Econa Kompetanse vil fortsatt arrangere kurs med høy faglig kvalitet på våre kjerneområder. På mange områder ser vi imidlertid at vi kan gi medlemmene et bedre tilbud når vi samarbeider med utvalgte partnere. Gjennom jubileumsåret 2014 vil vi derfor lansere avtaler for deg som Econa-medlem med noen norske utvalgte kompetansepartnere samt gi deg tilgang til avtaler med noen høyt rangerte internasjonale læresteder i Europa og etter hvert i USA og Asia.

Econa har 14 avdelingskontorer og medlemmer spredt rundt i hele Norge. Et landsdekkende kompetansetilbud er derfor noe vi ønsker å prioritere fremover. Når vi har valgt nasjonale partnere, har vi derfor lagt vekt på at de har tilbud også utenfor Oslo, eller at læring kan skje via e-læring og mulighet for dataoverføring av klasseromsseanser.

Frokostmøter

I 2014 fortsetter vi med suksessen Econa Frokostmøter. Econa Frokost er en fag- og nettverksbyggende arena for både medlemmer og ikke-medlemmer. Vi planlegger to store frokostmøter med allmenne tema og noen mindre med smalere tema. Vi ønsker å nå bredt ut, og ser på muligheten for streaming også av frokostmøtene.

Econa mentorordning

Fra 2014 vil Econas mentorprogram være et permanent tilbud til utvalgte Econa-medlemmer som søker seg til tilbudet. Det er søknadsfrist en gang i året, neste er høsten 2014. Mentorprogrammet er et ledelsesfaglig kompetanse- og nettverksforum for både mentor og adept. Ved å bygge bro mellom unge og erfarne ledere har mentorprogrammet som mål å bidra til både karrieremessig og personlig utvikling for den enkelte deltaker. Også i mentorordningen legger vi vekt på å legge til rette for kompetanseutvikling der hvor medlemmene jobber og bor. Når Econas andre mentorordningskull blir sparket i gang på nyåret, er det med bruk av teknologi for å legge til rette for at mentor og adept kan møtes selv om de bor langt fra hverandre.

Econas jubileumsår 2014 har en sterk faglig profil, og hovedaktivitetene er bygget opp rundt kompetansehevende arrangementer og aktiviteter. En oppfordring for året som kommer, er at du bruker medlemskapet aktivt og hever din kompetanse med Econa. Godt jubileumsår!

Kompetansetilbudet til Econa består av:

Kurskalenderen

• Med egenproduserte kurs som går over 1–3 dager

Avtale med internasjonale læresteder

• Econa vil inngå allianser med noen nøye utvalgte og høyt rangerte internasjonale læresteder. Først ut er Lorange Institute of Business AG i Sveits, som i jubileumsåret gir en symbolsk rabatt på 7,5 prosent på fire utvalgte moduler innen fagområde ledelse til medlemmer av Econa.

Avtaler med norske partnere

• Prosjektledelsessertifisering med Metier. Sammen med Metier har vi utarbeidet et eksamensforberedende opplegg for Econa-medlemmer for prosjektledelsessertifiseringen PRINCE2. Det pedagogiske innholdet i sertifiseringen er lagt inn i en e-læringsmodul, og i tillegg får Econa-medlemmer en eksamensforberedende (streamet) dag med påfølgende sertifiseringseksamen.

• På fagområdet Microsoft Office-kurs, inkludert Excel, har vi inngått en avtale med selskapet Glasspaper AS. Glasspaper arrangerer kurs i hele landet med stor bredde og dybde innen Microsoft Office-produkter. Ved kjøp av kursplass gir avtalen Econa-medlemmer ti prosent rabatt og tilgang til et for Econa-medlemmer tilpasset minikurs, som også streames for deltagere som går på kurs andre steder enn i Oslo.

Econas Mentorprogram

• Et ledelsesfaglig kompetanse- og nettverksforum for mentor og adept. Neste søknadsfrist er oktober 2014.

Econa Frokost

Econa frokostmøter er en møteplass for faglige og samfunnsmessige foredrag og debatter. Frokostmøtene arrangeres jevnlig gjennom året.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS