Magma topp logo Til forsiden Econa

Nestleder i Econas studentutvalg og masterstudent ved Handelshøyskolen UiA

Econaforum 2018

Tredje helgen i september samlet alle tillitsvalgte seg i Oslo, både studenter og lokaltillitsvalgte fra de ulike delene av landet, til årets Econaforum. Forumet ble avholdt over to dager, og i løpet av denne perioden fikk vi tid til å bli bedre kjent med hverandre, delta på flere workshops og lytte til foredrag om kommunikasjon og designtenkning, samt at studentene fikk delta på et foredrag fra vår samarbeidspartner Danske Bank om hvordan vi kan få studielånet til å vare lenger.

Econaforum blir regnet som et av de største høydepunktene gjennom et år som tillitsvalgt. Dette er fordi vi da får mulighet til å samle oss og knytte kontakter, bli kjent på tvers av skoler og lokalavdelinger, som igjen bidrar til at vi lettere kan utveksle erfaringer og få ny inspirasjon til videre arbeid. Det var nettopp erfaringsutveksling som sto høyt opp på agendaen til studentene. Det finnes så mange kompetente og engasjerte tillitsvalgte i Econa, og vi mener derfor at kommunikasjon mellom de ulike styrene er viktig. Gjennom muligheten Econaforum gir oss, får vi anledning til å snakke sammen om det som fungerer godt, i tillegg til å gi hverandre tips til videre arbeid. Dette er en viktig faktor for å sikre at organisasjonen utvikler seg i riktig retning.

Medlemsvekst var det andre av de to hovedpunktene på årets forum. Mye av medlemsveksten er knyttet til forventninger om at studentene skal bli en større gruppe og verve flere, og dermed oppnå et høyere medlemstall. I dag er vi rundt 3 000 studentmedlemmer, og vi ser utfordringer ved hvordan vi skaper en nytte som er større enn kostnadene. Derfor er det vesentlig for oss å vite hvilke medlemsfordeler de tillitsvalgte setter pris på, og hvilke nye ideer vi sammen kan komme opp med. For å få større kunnskap om hva som fungerer på de ulike skolene, og hva de savner, satte vi sammen grupper på tvers av skolene som jobbet sammen. Vi tror at det å snakke med andre enn dem man treffer til daglig, kan bidra til nye, innovative ideer som Econa kan vokse på. Det kom frem mange gode forslag, og vi vil forhåpentligvis se resultatet av denne workshopen i nærmeste fremtid. Medlemsfordeler var et gjennomgående tema under årets Econaforum, da vi tror at fordeler som treffer studentene, kan føre til større medlemsvekst.

Econaforum er kanskje mest spennende for de nye styremedlemmene i de ulike studentgruppene som har blitt valgt inn i styret rett etter studiestart. Dette er et av de første møtene med Econa, og i løpet av to intensive dager får de et godt innblikk i hvordan man arbeider som tillitsvalgt i Econa. En av workshopene som ble holdt, var opplæringsopplegget. Dette er en fundamental workshop der man lærer svært mye om hvordan man kan bidra på en positiv måte for Econa. Det er viktig at vi har tillitsvalgte som har vært gjennom den samme opplæringen, slik at vi vet at det som blir markedsført og tilbudt våre kommende medlemmer, er likt over hele landet.

På kvelden var det bankett, der de tillitsvalgte får en hyggelig aften og god middag som takk for den innsatsen de legger ned. Her ble det også videre mingling ved bordene i tillegg til at vi fikk innslag av både Oslopolitiets blandakor og studentenes mannskor, to gode opptredener. I løpet av kvelden ble også de prestisjetunge prisene til årets lokalavdeling og årets studentgruppe delt ut. Årets lokalavdeling gikk i år til Bergen, og årets studentgruppe gikk til NTNU. Disse har stått på hardt gjennom året ved å gi medlemmene interessante og gode arrangementer samt sørge for medlemsvekst i organisasjonen. Gratulerer til dere!

Econaforum er et flott sted for å bli bedre kjent med hverandre og dele erfaringer man gjør seg i løpet av tiden som tillitsvalgt. Dette er viktig for organisasjonen for at vi skal fortsette å utvikle oss og tilpasse oss best mulig til våre medlemmer. Årets Econaforum var et svært vellykket arrangement, og jeg håper og tror de deltakende tillitsvalgte er enige i det. Etter disse to dagene dro forhåpentligvis alle hjem med ny inspirasjon, motivasjon og engasjement til å fortsette å gi medlemmene våre den nytten de trenger, gjennom gode lokale arrangementer og medlemsmøter.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS