Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Lotte Børnick-Sørhaug

Econas lokale engasjement

Econa har over 500 frivillige over hele landet som bruker fritiden på å skape møteplasser for Econas medlemmer. Her er deres tanker om årene som har gått, og hva som ligger i fremtiden.

Econa har 14 lokalavdelinger og 13 studentgrupper godt fordelt ut over hele landet.

Medlemskap i Econa innebærer også medlemskap i en av Econas lokalavdelinger eller studentgrupper. Der kan du delta på kurs og arrangementer og knytte verdifulle nettverk med økonomer utenfor egen arbeidsplass. Målet er å skape lokal medlemsnytte for alle Econas medlemmer, uavhengig av hvor i landet de bor og studerer.

Lokalavdelingsgeneralen

figur

Markedskonsulent Heidi Holtet i Econa har hatt tett kontakt med lokalavdelingene i over ti år. Hun er imponert over den frivillige innsatsen medlemmene legger ned utenom arbeidstid.

– Econa er helt avhengig av lokalavdelingenes innsats og engasjement. Fordi en stor del av foreningens aktiviteter skjer i Oslo, er leveransen i lokalavdelingene helt avgjørende for å kunne gi medlemmene utenfor hovedstaden en bedre opplevd medlemsnytte.

Heidi mener at det å få dyrke sitt fagfelt med likesinnede er en viktig motivasjonsfaktor når medlemmer tar steget inn i lokalavdelingsstyrene. Samtidig er nok det sosiale aspektet viktig for mange, spesielt for de som skal etablere seg nye steder. Heidi kan fortelle at de frivillige kreftene består av en utrolig variert gruppe mennesker.

– Vi har alle typer mennesker, fra de generelt engasjerte ja-menneskene, til de som driver eget firma og ønsker seg et miljø der man får både faglig og sosialt påfyll.

figur

I fremtiden skal det også bli enklere å følge med på foreningens aktiviteter.

– Econas satsning på streaming av arrangementer vil gjøre det mulig for medlemmer å delta på kurs og seminarer uavhengig av hvor man bor.

Tom Omnes Lia, Econas utsendte i lokalavdelingene, har også latt seg imponere av de frivilliges innsats.

– Våre frivillige legger inn utallige arbeidstimer for å skape møteplasser for våre medlemmer, jeg tror mange vil bli overrasket over innsatsen som legges ned i planlegging og gjennomføring av et arrangement.

Han mener det frivillige potensialet i Econa er enormt, og at administrasjonen derfor må forvalte dette på en god måte. Tom tror at det å få bruke sin kunnskap og kompetanse i en organisasjon som Econa er det som driver mange av de frivillige.

Tom har ambisiøse planer for Econas lokalavdelinger. Hans drømmeoverskrift, «Kronprins Haakon åpner årets Econa-konferanse Tromsø 2022», signaliserer at han har troen på at Econas medlemmer sammen kan nå langt.

Tom og Heidi er enige om én ting: De frivillige er Econas kontaktpunkt ute hos medlemmene og definerer derfor Econa som medlemsorganisasjon. For mange medlemmer er det lokalavdelingen som er Econa!

Hva sier de frivillige?

figur

Merete Holm, 42 år, Bodø, rådgiver ved Universitetet i Nordland

Leder for lokalavdelingen i Nordland siden februar 2013. Har vært styremedlem siden februar 2010.

Hva betyr det for Econa å bli 75 år?

Det betyr mye. Det er en anselig alder, og det er ikke en selvfølge at man klarer å holde koken så lenge. Det er et kvalitetsstempel å kunne feire 75-årsdag. Det sier noe om den jobben som er gjort av mange opp gjennom årene, og om behovet for en slik forening.

Hva gjør og leverer Econa Nordland om ti år?

Det er vanskelig å spå så langt fram i tid, men jeg håper at Econa Nordland kan være en viktig samfunnsaktør som engasjerer seg i samfunnsdebatten, og som synes i media. Det hadde også vært fint om Econa Nordland hadde blitt enda mer anerkjent av ikke-økonomer og blitt rådspurt i ulike sammenhenger.

I tillegg ønsker jeg at lokalavdelingen fortsatt vil fungere som et sted hvor man kan knytte nettverk gjennom faglige og sosiale arrangementer.

Hvilket lokalavdelingsarrangement husker du spesielt godt?

Vi har hatt mange flotte arrangementer, men skulle jeg trekke fram ett, ville det kanskje være 75-årsjubileet i vår. Vi hadde et bra program med gode foredragsholdere som alle gjorde en veldig bra jobb.

Hvis Econa i din lokalavdeling skulle få forsideoppslaget i lokalavisa – hva er drømme­overskriften?

«Econa Nordland vokser i ekspressfart og har rundet 5 000 medlemmer!»

figurHåkon M. Slyngstad, 38 år, Arendal, spesialrevisor i Skatt sør.

Leder av Econa Aust-Agder i tre år.

Hva betyr det for Econa å bli 75 år?

Det vitner om at foreningen har hatt stor betydning og verdi både for fremhevelsen av økonomifaget og medlemmenes kompetanse. Dette må selvsagt feires, samtidig som det er viktig å fokusere på hva foreningen skal være i årene fremover.

Hva gjør og leverer Econa Aust-Agder om ti år?

Da har vi nok ikke de samme fylkesinndelingene som i dag, så da tror jeg lokalavdelingen heter Econa Sørlandet, avdeling Arendal. Jeg tror lokalavdelingen vil gjøre det samme som i dag, nemlig å lage møteplasser for økonomer. Bachelorutdannede økonomer vil være knyttet til Econa, slik at vi har en betydelig større medlemsmasse og et enda større lokalt engasjement.

Hvilket lokalavdelingsarrangement husker du spesielt godt?

Jeg husker spesielt godt vårt nylig avholdte 75-års jubileumsarrangement. Da satte vi fokus på et viktig tema, nemlig «Hvordan sikre verdiskaping på Sørlandet etter oljen» og hvilken rolle økonomene kan ta i utviklingen. Jeg synes temaet ble godt belyst både fra akademia ved BI-professor Torger Reve og UiA-rektor Torunn Lauvdal. Videre fikk vi spennende og interessante innspill fra næringslivet ved administrerende direktør i National Oilwell Varco Norway og en av gründerne i Flumill AS. Det at det også var over 70 påmeldte til arrangementet, er veldig hyggelig for en liten lokalavdeling som oss.

Hvis Econa i din lokalavdeling skulle få forsideoppslaget i lokalavisa – hva er drømme­overskriften?

«Økonomene på Sørlandet strømmer til Econa Aust-Agder».

figur

Morten Økland, 24 år, bor i Stavanger. Studerer ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger (HHUiS).

Er på sitt femte og siste år, og spesialiserer seg i økonomisk analyse.

Leder i Econa UiS siden mars 2014.

Hva betyr det for Econa å bli 75 år?

Mye har skjedd siden Econa ble grunnlagt på en hybel i Stensgata 10 i Oslo i 1939. Antallet økonomer har økt betraktelig, og for økonomene sin del er det viktig å ha en sterk organisasjon som Econa i ryggen. For organisasjonen sin del er det en tillitserklæring at 20 000 medlemmer, og av dem 5 000 studenter, setter pris på arbeidet vi gjør, ved å holde på medlemskapet. Econa jobber daglig for å forbedre medlemskapet, så både 20 000 og 75 år er bare en start på et langt eventyr!

Hva gjør og leverer Econa UiS om ti år?

I 2024 består studentgruppa til Econa UiS av dobbelt så mange styremedlemmer. Dette er nødvendig for å distribuere de frivillige ut til arrangementene som avholdes hver uke, og for markedsføringen i forkant. Econa UiS har fått Universitetet i Stavanger til å analysere studentundersøkelsen laget av Econa, og på den måten har undervisningskvaliteten økt ­betraktelig!

Hvilket arrangement husker du spesielt godt?

I vinter hadde Econa UiS et veldig bra OL-arrangement, men det er nok vårens Excel-kurs, holdt av Helge Klungland, som stikker seg mest ut. Det var veldig kjekt å få mer input fra Excel-verdenen, og det er mange triks som har blitt tatt i bruk etter det kurset.

Dersom Econa på ditt studie­sted skulle få forsideoppslaget i lokal­avisa – hva er drømme­overskriften?

«Studenter fra UiS forsvarer tittelen og er igjen vinnere av NM i økonomi!»

figur

Elisabeth Vale Opdal, 24 år, bor i Oslo/Ås.

Går siste året på master i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Leder for Econa NMBU siden juni, har vært med i Econa NMBU i cirka 3,5 år.

Hva betyr det for Econa å bli 75 år?

At Econa er blitt 75 år, viser at Econa nyter respekt og er viktig både for studentene og det etablerte fag­miljøet.

Hva gjør og leverer Econa NMBU om ti år?

Om ti år har Econa NMBU fått ytterligere oppslutning blant studentene, og ledelsen på NMBU henter inspirasjon fra Econa NMBU i studieopplegget.

Hvilket arrangement husker du spesielt godt?

Jeg husker spesielt godt kurset til Sibeth Hoff i presentasjonsteknikk. Det finnes alltid forbedringspotensial når det kommer til presentasjoner. Det var lærerikt å se hvor mye stemmebruk og kroppsspråk har å si for hvordan andre oppfatter deg.

Hvis Econa på ditt studiested skulle få forsideoppslaget i lokalavisa – hva er drømme­overskriften?

«Ordføreren i Ås hyller Econa NMBU».

figur

Trine Markusson Nilsen, 26 år, bor i København.

Studerer MSc in ­Management of Innovation and Business Development ved Copenhagen Business School (CBS). Leder av studentgruppen på CBS siden april 2014.

Hva betyr det for Econa å bli 75 år?

Det viser at det er en organisasjon med troverdighet, tyngde og lange og dype røtter blant Norges masterutdannede økonomer.

Hvilket arrangement husker du spesielt godt?

Årets studentkonferanse. Den var av høy kvalitet og hadde en god balanse mellom faglig og sosialt innhold.

Hvis Econa på ditt studiested skulle få forsideoppslaget i lokalavisa – hva er drømmeoverskriften?

«Som medlem av Econa stiller du sterkere i det norske arbeidslivet», eller «Econas studentundersøkelse viser at CBS-studenter er svært ettertraktet i norsk næringsliv».

figur

Lederne av Econas studentgrupper danner studentrådet, som møtes to ganger i året for å planlegge og videreutvikle Econas studentarbeid. Et feststemt studentråd feirer på bildet over at Econa er 75 år. Fra venstre: Morten Økland (UiS), Ola Haraldstad (UiA), Sindre Knutsson (NHH), Truls Ellingsen (Bi Nydalen), Trine Markusson Nilsen (CBS), Christoffer Johansen (HiOA), Tommy Berglien (HBV), Marit Voll (NHH), ­Martin Broeng (BI Nydalen), Sara Ottesen (HHiT), Martine Monkvik (BI Bergen), Gunnar Navestad (UiN), Sonya Elizabeth Mercer (UiT), Emma Alendal (HiB), Elisabeth Vale Opdal (NMBU).


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS