Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Econas medlemmer er forn√łyd med jobben

Vel overstått sommer, og velkommen tilbake til jobben med oppladete batterier og motivasjon for nye utfordringer. Jeg er så heldig å få lede en forening hvor hele åtte av ti medlemmer er fornøyd med jobben sin! Det viser tallene fra årets arbeidsmarkedsundersøkelse som er utført av Ipsos MMI på vegne av Econa. Tallenes tale er med andre ord klare – tar du en høyere utdanning innen økonomiske og administrative fag, er sjansen stor for at du vil få en jobb du trives i, og som du er villig til å gi det lille ekstra for.

Arbeidsmarkedet og utdanningen man har i bunn, påvirker arbeidstakernes muligheter, men også holdningen til deres fremtidige jobbmuligheter. De aller fleste i undersøkelsen er optimistiske til egne jobbmuligheter basert på den utdannelsen de har tatt. Samtidig er det flest av Econas medlemmer som svarer at mulighetene på arbeidsmarkedet er gode basert på utdannelsen de har, hele 88 prosent, mens tilsvarende andel for ikke-medlemmer er nede i 65 prosent. Dette er ikke dårlige tall, men tallene for våre medlemmer er svært høye. Kun tre prosent av våre medlemmer tror de har dårlige jobbmuligheter, mens 14 prosent av øvrig befolkning svarer det samme. Dette viser at masterutdannede økonomer har en utdanning og kompetanse som gir større trygghet knyttet til fremtidige jobbutsikter og hvilke muligheter de selv mener at de har, sammenlignet med den øvrige befolkningen.

Dette lover også godt for dagens økonomistudenter. I undersøkelsen har vi sett på om man jobber med det man er utdannet til. Våre medlemmer jobber i større grad med utdanningsrelevant arbeid sammenliknet med øvrig befolkning. Kun to prosent av medlemmene svarer at de absolutt ikke jobber innenfor det de er utdannet til, mens elleve prosent av øvrig befolkning sier det samme. Dette er forholdsvis stabilt, uavhengig av kjønn og alder. Masterutdannede økonomer er ettertraktet arbeidskraft. Dessuten er utdanningen praktisk og lett omsettelig i veldig mange type jobber. Dette betyr at siviløkonomer er mobile og stort sett lykkes i å finne andre jobber dersom man ønsker det.

Econas medlemmer har lederambisjoner. Dette ser vi av at halvparten av Econas medlemmer er enten topp- eller mellomledere. Ikke uventet viser også undersøkelsen at siviløkonomer har klart høyere lederambisjoner enn øvrig befolkning. Hele seks av ti i privat sektor både tror at de blir, og ønsker å bli, ledere i fremtiden. Tilsvarende tall for offentlig sektor er fire av ti. I befolkningen for øvrig er det en klart lavere andel som verken tror at de blir eller ønsker å bli ledere en gang i fremtiden.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS