Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econas medlemstilbud

Econas medlemstilbud

L√łnnsstatistikken

Får du lønn som fortjent? Hvert år kartlegger Econa sine medlemmers inntekts- og karrieresituasjon. Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og et godt utgangspunkt både for deg som skal forhandle egen lønn, og deg som skal vurdere andres.

L√łnnskalkulator

Econas lønnskalkulator gir deg anledning til å sammenlikne din lønnssituasjon med andre i tilnærmet lik situasjon som deg. Du kan fylle inn variabler som gjør det mulig å kalkulere hva du eller dine ansatte bør ha i lønn. Du kan segmentere på faktorer som eksamensår, ansiennitet, bransje, stillingstrinn og geografi.

figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS