Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econas medlemstilbud

Econas medlemstilbud

L√łnnsstatistikken

Får du lønn som fortjent? Hvert år kartlegger Econa sine medlemmers inntekts- og karrieresituasjon. Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og et godt utgangspunkt både for deg som skal forhandle egen lønn, og deg som skal vurdere andres.

L√łnnskalkulator

Econas lønnskalkulator gir deg anledning til å sammenlikne din lønnssituasjon med andre i tilnærmet lik situasjon som deg. Du kan fylle inn variabler som gjør det mulig å kalkulere hva du eller dine ansatte bør ha i lønn. Du kan segmentere på faktorer som eksamensår, ansiennitet, bransje, stillingstrinn og geografi.

figur

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS