Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Econas Medlemstilbud

figur

Kurskalender
September
Excel 09.–10.
Excel Makro 23.–24.
Avansert Excel 30.09–01.10
Oktober
Førstegangslederen 08.10, 22.10 og 05.11
Kontantstrømanalyse 15.
Verdivurderinger 16.
Avansert markedsføring; med norske segmenter og kundeinnsikter 17.
Regnskapsanalyse 22.
Styrearbeid 28.
November
Avansert Excel 04.–05.
Excel 11.–12.
Presentasjonsteknikk 14.–15.
Controlleren 26.–27.
Desember
Excel Makro 02.–03.
Avansert Excel 16.–17.

 

figur

1500 kr i rabatt pr. kurs eller konferanse til alle medlemmer av Econa

Econas Medlemstilbud

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator: Econas årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy for siviløkonomer som skal forhandle om lønn. Finnes som kalkulator, separate tabeller og komplett PDF-fil på econa.no. Pris ikke-medlemmer: 3.012 kr.
Bank- og forsikringstilbud i DnB konsernet: Econas medlemmer tilbys gunstige betingelser på bank- og forsikringstjenester hos DnB. Informasjon om tilbudene får du ved å ringe 04800, eller ved å gå inn på bank- og forsikringstilbud på econa.no.
Magma: Fagtidsskriftet Magma tilsendt åtte ganger per år. Magma finnes også i elektronisk søkbar utgave på web. Her finnes alle tidligere utgitte utgaver av Magma, fra 1998 til i dag. Pris ikke-medlemmer/abonnenter: 1.490 kr.
Econas advokatkontor: Econa har fem ansatte advokater/advokatfullmektiger, som jobber med rådgivning til medlemmer i arbeidsrettslige spørsmål. Advokatene tilbyr rådgivning per telefon, besvarer henvendelser på e-post eller gjennomfører møte med den enkelte for å drøfte saken. Våre advokater kan være med som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og kan om nødvendig føre saker for domstolene. Informasjon om priser finnes på våre nettsider.
Juridisk kunnskapsdatabase: Databasen er forbeholdt medlemmer og krever innlogging på econa.no med medlemsnummer og fødselsdato. I databasen finner du blant annet informasjon om ansettelse, arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ferie, permisjon, sykdom, pensjon, oppsigelse mm.
Aksje- og fondshandel: Sparing i aksjer og fond. Som medlem i Econa kan du nå få en morsommere og smartere spareordning – hos DNB Markets
Lokalavdelinger: Econa har 14 lokalavdelinger over hele landet. Avdelingene arrangerer faglige og sosiale aktiviteter. Det er vanligvis gratis å delta på disse.
Lønnsforhandlinger: Econas administrasjon og lokale tillitsvalgte gir veiledning i forbindelse med lønnsforhandlinger. Econa er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
KARRIEREVEILEDNING: Experis tilbyr medlemmene kostnadsfri karriererådgivning og søknadsgjennomlesing.
Pensjonsrådgivning: Econa kan tilby pensjonsrettslig rådgivning. Vi kan bl.a. hjelpe deg med generell og konkret rådgivning om reglene, samt utarbeidelse av og tolkning av pensjonsavtaler.
Kurs og konferanser: Medlemmer får kr 1500,– i rabatt på kurs og konferanser ved Econa Kompetanse ut året.Se www.econa.no for betingelser.
Drivstoffavtale med Esso: Medlemmer får rabatt på bensin (40 øre/l) og bilvask (20 %).
Bokavtale: Econa har inngått en bokavtale med Norli Libris AS som omfatter rabatt på fagbøker solgt over disk i alle Norli sine butikker.
Rabattavtale aviser: Som medlem av Econa får man rabatt på abonnement Dagsavisen og Ukeavisen Ledelse.
Fjordkraft: Strøm til innkjøpspris
Sector Alarm: Boligalarmpakke til rabatert pris
Egmont Hjemmet Mortensen: 49% rabatert abonnementspris på et bredt utvalg av magasiner
STUDENTTILBUD: Vi tilbyr våre studentmedlemmer en rekke fordelaktige tilbud. Blant annet får man PC-forsikring inkludert i medlemskontingenten, tilgang til studentkompendier, gjennomlesning av arbeidskontrakt, og gjennomgang av CV og søknad. I tillegg får man mulighet til å delta på arrangementer i regi av lokalavdelingene. For mer informasjon om alle tilbud og om studentgruppen på din skole se www.econa.no
Studentgrupper: Econa har studentgrupper ved NHH, BI Bergen, BI Nydalen, BI Stavanger, UiA, HHB, UiT, UMB, UIS, HiOA, CBS TØH og HiBu. Econa samarbeider også med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad).

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS