Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Eiendomsretten

Alle både snakker og skriver om Kjell Inge Røkke for tida. Jeg er av den typen som holder meg unna bestselgere og liker å snakke om ting ingen andre snakker om. Derfor burde jeg holde meg unna å kommentere Røkke også. Men det undrer meg at folk er så opptatt av Røkke som person. Jeg hører kommentarer om moralen hans, stilen hans, pengebruken hans og - særlig - synligheten hans. Men Kjell Inge selv sier bare: Det er mine penger, jeg har rett til å bruke dem som jeg vil. Hvilket han selvsagt har rett i.

Jeg synes at store slott av noen hytter på fjellet er uestetisk, og at store private cruiseskip er harry. Skikkelig harry. Men det fins da nok av folk uten smak, og de gidder jeg ikke bruke energi på å irritere meg over. Det som er forunderlig, er at så få kommentatorer er opptatt av detsystemet som denne typen folk bare er en del av.

Av en eller annen grunn føles det merkelig at bedrifter med flere tusen arbeidsplasser skal eies av én person, som kan bruke sine eiendeler som han vil. Akkurat som lastebilen i sandkassa. Men jeg synes ikke det er noe mindre merkelig at Løvenskiold skal eie Nordmarka! Her er det ikke noe «lite stykke Norge», nei! Hvordan kan det ha seg? Har familien kjøpt alle disse skogene, og hvilken pris betalte de? Når i historien skjedde dette?

Folk har forakt for de nyrike, men de sobre, gammeldagse kapitalistene sies å ha et helt annet «samfunnsansvar». Poenget er at det er liten forskjell. Gode, gamle Marx mente at eiendomsretten til produksjonsmidlene var selve grunnvollen i klassesamfunnet og den kapitalistiske økonomien. Det har han fremdeles rett i. Uten eiendomsretten er det vanskelig å akkumulere kapital. Og akkumulering av kapital er vel et av de fremste insentivene for at noen skal gidde å skape verdier - eller?

Jeg kan skjønne at det kapitalistiske spillet - særlig i finans - er gøy. Det er spennende å kjøpe og selge, følge med i kursutviklingen og bli rik over natta. Det er sikkert også gøy å bygge bedrifter og få kapitalen i arbeid. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at mye eiendom konsentrert på få, private hender hemmer en pluralistisk, sunn utvikling av vår lille økonomi. I Norge har vi problemer med nyskaping, vi hviler fremdeles tungt på oljen. Kanskje skulle vi se litt nærmere på de grunnleggende mekanismene som styrer den kapitalistiske økonomien, når vi utformer næringspolitikken?

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS