Magma topp logo Til forsiden Econa

Einar Hope

Einar Hope er fra 2004 professor emeritus ved NorgesHandelshøyskole. Han var professor i energiøkonomi ved høyskolen fra1999 til 2004. I perioden 1995-99 var han konkurransedirektør. Hopeledet forskningsprosjektet som i la grunnlaget for energiloven ogkraftmarkedsreformen.

hope(s)

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS