Magma topp logo Til forsiden Econa

Eli Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen er statsautorisert revisor og partner i PricewaterhouseCoopers. Hun er medlem i NFFs (Norges Finansanalytikeres Forening) utvalg som skal utarbeide forslag til standard for rapportering av ikke-finansiell informasjon i Norge.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS