Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1708_aktuelt_10_img_005

magma@fagbokforlaget.no

En hedersbetegnelse

Kjært begrep har mange definisjoner. En tidlig definisjon av ordet gründer tillegges den franske økonomen Richard Contillion, som understreket risikoaspektet i 1775: «En gründer etablerer – gjennom skjønnsmessige vurderinger av prosesser, ideer og goder – en likevekt, ved å påta seg den risiko og usikkerhet som er forbundet med et økonomisk samfunn».

Nesten 200 år senere var økonomen Joseph Schumpeter opptatt av hvor viktig innovasjon og nyskaping var for den økonomiske utviklingen. Definisjon hans fra 1934 understreker innovasjonsaspektet: «En gründer bruker tilgjengelige ressurser på nye måter». 

I dag har begrepet «gründer» hovedsakelig positive konnotasjoner. Men ordet har ikke alltid hatt samme klang.

Så sent som i 1986 hadde Kunnskapsforlagets fremmedordbok følgende definisjon av ordet: «Gründer: Grunnlegger av forretningsvirksomhet (oftest i nedsettende betydning), person som starter et svindelforetak.» Denne negative valøren henger sammen med det betydelige økonomiske oppsvinget som fant sted etter opprettelsen av det keiserlige Tyskland i 1871, da nasjonen ble en ledende økonomisk stormakt. Men i rekken av bedrifter som ble opprettet i stor skala, la den høye veksten også til rette for bedriftsetableringer av mer rufsete karakter.

I vår tid er gründere en viktig del av debatten om samfunnsutvikling. Et sentralt spørsmål vi har stilt forskerne i dette nummeret er hva vi som samfunn kan gjøre for å øke andelen suksessfulle gründere.

I disse forklaringene er det viktig å se på hvem som blir gründere, og hvem som lykkes. I artikkelen «In spite of all the dangers» har Hans K. Hvide studert norske registerdata for å se nettopp på hvem gründerne er. Ikke overraskende finner han at hvem gründeren er, blir vesentlig for at en idé skal kunne settes ut i livet. Det faktum at en idé kan bli lønnsom utelukkende i hendene til de riktige personene, altså en investorspesifikk nåverdi, er en sentral erkjennelse når man skal designe virkemiddelprogram som fungerer. Eierskap til og entusiasme for en idé kan utgjøre være eller ikke være for et prosjekt.

Hvide finner imidlertid også fellestrekk for de få av oss som velger å starte egen virksomhet heller enn å leve trygt som lønnsmottagere. Høy risikovilje er et slikt kjennetegn.

For alle som har sett gründere på nært hold kan det legges til egenskaper som enorm vilje, stor arbeidskapasitet og en tilnærmet grenseløs optimisme. Det trengs. For en gründerprosess er beinhardt arbeid. De som tør å ta høy risiko for å skape ny næring, er hverdagshelter. Ordet gründer burde defineres som et hedersbetegnelse.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS