Magma topp logo Til forsiden Econa

En mindre verden gir større kunnskapsbehov

figur-author

I tett tospann har globalisering og teknologi vært vår tids viktigste megatrender, som har påvirket både politikk, samfunnsliv og økonomi. Økt grad av internasjonalt samarbeid og samkvem har medført store endringer: Vi både lever og arbeider annerledes enn tidligere generasjoner.

Store forandringer medfører alltid både fordeler og ulemper, og globalisering har følgelig både tydelige kritikere og tilhengere.

Den siste tiden har kritikerne vært mest synlige, for politisk har globalisering og internasjonalisering lidt et tilbakeslag. Usikkerhet rundt handelsregimet mellom USA og deres handelspartnere – særlig Kina, Storbritannias Brexit og økt geopolitisk uro i Midt-Østen har ført til at flere land i større grad ser innover enn utover landegrensene. Nasjonale politikere i flere land er opptatt av å synliggjøre hvordan de kan sikre interessene til egne innbyggere, og det påvirker de internasjonale samarbeidsarenaene.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at globalisering­ens motkrefter vinner frem for godt. En viktig del av globaliseringen er de mulighetene som skapes gjennom teknologi. Den utviklingen har seg ikke stanse. Spørsmålet er derfor om det globaliserte forretningslivet i samme grad som det politiske livet lar seg påvirke av tidens ånd.

Ledere av globale selskaper har nemlig også sine utfordringer. For når lekegrinden blir større, øker riktig nok markedsmulighetene, men det gjør også antallet interessenter som stiller krav på ulike vis. Bedriftene påvirkes også av geopolitisk uro. I dette nummeret deler konsernsjefen i et av Norges viktigste selskap, det globale konsernet Norsk Hydro, sine refleksjoner og tanker rundt det å lede en multinasjonal organisasjon.

– Usikkerhet, handelskriger og politisk uro påvirker oss i stor grad. Vi må forholde oss til det og hele tiden tilpasse oss utviklingen. Vi må sette inn tiltak der det er nødvendig og holde fokus på det vi kan gjøre noe med. Jeg tror ikke dette er noe som vil gå over med det første, så vi må være i forkant og snu utfordringer til muligheter, sier hun.

Også norsk ledelsesforskning er opptatt av hvordan selskaper med global aktivitet løser alle sine mange utfordringer. I dette nummeret gir norske forskere sine svar og råd om hvordan multinasjonale bedrifter best kan organisere seg for å redusere utfordringene som oppstår for globale bedrifter, samtidig som de klarer å gjør det meste ut av mulighetene.

Globaliseringsutviklingen vil kunne bremses noe eller ta en annen vei, men retningen er klar: Vi må forholde oss til at verden blir mindre, og mulighetene og utfordringene større. Det krever kunnskap, som er nyttig for alle. Enhver reise ut i verden starter hjemme.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS