Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2007_aktuelt_img_005

magma@fagbokforlaget.no

En ode til prosjektlederen

Jeg vil holde en tale

for de tykke og de smale

For alle prosjektledere

og alt de må med bale

For det er jammen ikke lite! I skrivende stund ligger det i underkant av 700 stillingsutlysninger på finn.no, der prosjektledere søkes. Felles for disse annonsene er at de beskriver kandidater med høy formalkompetanse. Det skal de ha både innenfor det spesifikke faget prosjektet omhandler, og generelt – gjerne innen prosjektstyringsfaget. I tillegg skal de ha mange personlige egenskaper, som å være effektive, men samtidig tålmodige. Det etterlyses gode lagspillere, som også skal være selvstendige. De skal være systematiske og målrettet, men også fleksible, ha forståelse for kontekst og kunne gjøre justeringer underveis. De skal kunne tåle støy, men også kunne motivere sine medarbeidere. De skal kunne løse konflikter, det kommer man sjelden unna i prosjekter, så en god prosjektleder må være løsningsorientert. De må kunne kommunisere og forhandle, både med prosjekteiere og interessenter på utsiden av prosjektet. I tillegg skal de gjerne ha god forretningsforståelse og være resultatorienterte.

«Til tider kan det virke som det ikke finnes noen stilling som er så undervurdert som en prosjektleder, sett i forhold til utfordringer en prosjektleder må håndtere, hva slags kompetanse en prosjektleder må ha», skriver professor Wenche Aarseth, som forsker på prosjektstyringskompetanse. Hun og hennes forskerkolleger tegner et bilde av prosjektlederen som er stadig mer fasettert, med økende krav til både formalkompetanse og erfaringsbase.

Så hvem er de, alle disse arbeidstakerne med tittelen «prosjektleder» på visittkortet; er de født slik eller har de blitt slik? En av Norges mest erfarne prosjektansvarlige, Torger Rød, sier i et intervju her i Magma at det handler litt om personlige egenskaper, men kanskje mest om eksponering for oppgaver og trening gjennom jobben: jo mer erfaring, jo tyngre er man som prosjektleder.

Han bekrefter videre forskernes bilde av at dagens prosjektledere både må ivareta prosjektmål, men samtidig alltid ha en holistisk tilnærming til det miljøet prosjektet deres opererer i, og ivareta de overordnede strategiske målene.

Ingen jobb for pyser, altså. Forskere og praktikere er også enige om at de gode prosjektlederne holder seg oppdaterte, både på ny forskning, på megatrender og samfunnsliv og på nye og gode prosjektstyringsverktøy. Kanskje lærer du noe nytt i dag, når vi presenterer ny og norsk forskning fra prosjektstyringsfaget? I alle fall får du kanskje økt forståelse av hvor viktig rollen til de flinke prosjektlederne er, det være seg på hjemme­fronten eller på jobb?

Prosjektlederen skål!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS