Magma topp logo Til forsiden Econa

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

En tydelig stemme!

Econa er avhengig av at folk vet hva vi jobber med. Vi går i front for våre medlemmer, utdanningen, faget og yrkesutøvelsen. Akkurat dette er det viktig å være tydelig og synlig på. Det gjelder å komme gjennom blant mange som kjemper om lesernes oppmerksomhet i media.

Flere aktører, kanaler og virkemidler preger mediebildet, og tiltakene for å bli sett og hørt er nærmest grenseløse. Publikum kan i mye større grad orientere seg blant ulike avsendere og leverandører. Markedsførere og kommunikasjonsfolk vurderer løpende hvilke virkemidler som gir best effekt. Annonseplass er avhengig av størrelsen på reklamebudsjettet. Redaksjonell omtale avhenger av redaksjonens nyhetskriterier. Saken må holde redaksjonelle mål. Derfor har den redaksjonelle saken mye større troverdighet enn annonsen. Det dreier seg om å bruke PR som et aktivt virkemiddel for å nå ønsket mål. Mediaklippbyråer tilbyr målinger av kroneverdien av redaksjonell spalteplass målt opp mot hva det koster å annonsere på tilsvarende plass.

Econas oppgave er å påvirke myndigheter og samfunn for å øke betydningen av høyere utdannede økonomers arbeid og økonomifaget. Vi må fortelle om alt som gjøres av påvirkningsarbeid både sentralt og lokalt. Og øke bevisstheten om Econa og hvilken betydning vi har i norsk arbeidsliv. Da er det viktig at Econa også deltar aktivt i kampen om oppmerksomheten i media. Det er der kampen om profileringen vil stå.

Econa har økt synlighet som ett av målene for å nå ønsket posisjon. Vi ønsker å ta en tydelig rolle i samfunnsdebatten, både gjennom redaksjonell plass og gjennom økt satsing på sosiale medier. Vi har i året som har gått satt fokus på masterutdannede økonomers lønns- og arbeidsvilkår og belyst betydningen av yrket gjennom blant annet kåringen av årets CFO og årets økonomistudent. På bakgrunn av samfunnsbarometeret og lønnsstatistikken har vi fått medieomtale på medlemmenes holdninger til lønn og karriere. Studentenes svar har resultert i saker om betydningen av utenlandsstudier og internships. Vi har debattert arbeidstid og særlig uavhengige stillinger, deltid, pensjon og mangel på økonomisk kompetanse i kommune-Norge. Debatten fortsetter videre på Econas blogg. Etter sommeren i fjor har bloggen vært godt besøkt. Bloggen skal være Econas hovedarena for meninger og debatt, og vi setter stor pris på om du vil bidra til å øke aktiviteten med kommentarer og innlegg. Engasjement skaper aktivitet og bidrar til at Econa blir mer synlig og tydelig.

Econa må, som alle andre som vil i media, kontinuerlig vurdere tiltak som kan føre til økt synlighet blant både eksisterende og potensielle medlemmer og blant opinion og myndigheter. Vi har grundig statistikk, meninger og meget engasjerte medlemmer som er opptatt av å ta en tydelig rolle i samfunnsdebatten. Dette bør flere få vite om.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS