Magma topp logo Til forsiden Econa

Endring er nødvendig

figur-author

25.–28. august ble oljemessen ONS 2014 arrangert i Stavanger i Rogaland. Messen tiltrekker seg de største aktørene fra hele oljebransjen, og Stavanger lever opp til klengenavnet «Norges oljehovedstad». Oljebyen har siden funnet av de første oljefeltene i Nordsjøen hatt en formidabel vekst og utvikling, men det er ting som tyder på at veksten er i ferd med å sakke akterut. Selv om ONS 2014 på ingen måte var preget av krisestemning, var det flere som var urolige på grunn av de ferskeste prognosene til SSB, som viser at oljeinvesteringene synker fra 2014 til 2015. Samtidig synker råvareprisen for olje. Er det på tide å se seg om etter alternative inntektskilder?

Det er ingen umiddelbar krise, ennå. Selv om oljeinvesteringene er forventet å synke og oljeprisen er på vei ned, er det fortsatt god stemning i regionen. Det er mest sannsynlig mange år igjen med olje fra Nordsjøen, og ingen vet om man har funnet alt. Likevel kommer det en dag der oljen tar slutt, eller der alternative energikilder blir i stand til å dekke energibehovet. Den dagen er det greit å vite at det finnes en alternativ inntektskilde i distriktet og i Norge. Det er lettere å finne en løsning mens man ennå har tiden til rådighet.

«Dette vet vi», tenker du kanskje nå, likevel er det lite som tyder på at ting endrer seg i regionen. Det er business as usual i de fleste bedriftene, men allerede er det noen som har merket usikkerheten i oljebransjen på kroppen i form av nedbemanninger, da først og fremst i oljeservicebransjen. Regionen må vise vilje til endring og tørre å investere i nye prosjekter. Avhengigheten av oljen vil kunne være fatal i lengre perspektiv fordi det gjør endring på kort tid veldig vanskelig, nesten umulig, å gjennomføre. I et langtidsperspektiv vil det derfor være viktig å starte tidlig.

Miljøvennlig energi er på vei inn. Vindkraft, bølgekraft, vannkraft, solcelle, brenselceller og biodrivstoff har alle kommet for å bli. Flertallet av nye biler er av merket Tesla (for øvrig omdiskutert miljøvennlighet), så det er tydelig at mange har fått med seg noe av dette. Alt i alt betyr mer miljøvennlig energi mindre behov for olje og annet fossilt brensel (åpenbart nok). Satsningen i distriktet bør følge denne utviklingen. Det er ingen hemmelighet at Rogaland potensielt har muligheter til å produsere flere typer fornybar energi (blant annet vann-, vind- og bølgekraft).

Rogaland og Norge er fullt av muligheter. For det første er det så mye plass at man ikke vet hva man skal med den. For det andre finnes det mange bedrifter med avansert offshoreteknologi her. Således er det kun et spørsmål om omorganisering slik at man kan bruke plassen og teknologien innen andre fagfelt. Teknologi som brukes i oljebransjen, er også etterspurt i andre bransjer, og i tillegg kan innovativ tenkning finne nye bruksområder for verdensledende teknologier som besittes av flere av selskapene her.

«Ikke legg alle eggene i én kurv!» husker jeg en tidligere foreleser sa da han pratet om diversifisering. Uttrykket kan overføres til investeringene som gjøres i rogalandsområdet og Norge. Oljefesten er på ingen måte over, men tiden er inne for å se etter nye muligheter som frigjør først og fremst Rogaland, men også Norge, fra olje. Endring er bra.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS