Magma topp logo Til forsiden Econa

Endringer gjør arbeidsmarkedet urolig

figur-author

Vi må alle forholde oss til et arbeidsmarked som ikke lenger kan beskrives som forutsigbart og stabilt. Automatisering og digitalisering er viktige drivere for endringene, og arbeidsgivere omstrukturerer og omorganiserer for å kunne henge med.

En fersk undersøkelse fra Finn.no viser at vi rører mer på oss. Vi er ikke bare interessert i å bytte jobb, men også i å kunne jobbe et annet sted. 40 prosent av de som var med i undersøkelsen, svarer at de har søkt på én eller flere jobber de siste to årene. Halvparten svarte også at de ville vurdere nye jobber selv om de ikke aktivt var på jobbjakt.

Dette er høyere tall enn vi har sett på lenge, så arbeidsmarkedet kan definitivt beskrives som urolig.

Økt etterspørsel etter økonomer

Etterspørselen etter økonomer forventes å øke kraftig framover. Når jobben blir automatisert bort, viser analyser fra World Economic Forum at det skapes to nye arbeidsplasser for hver som blir overflødig.

Vi lever i en tidsalder hvor tilgangen på talenter er viktigere enn tilgangen på kapital. Den tekno­logiske utviklingen går stadig hurtigere over hele verden – sannsynligvis hjulpet ti år fram i tid grunnet pande­mien. Dette gjør at å vinne kampen om de gode hodene vil være avgjørende for om organisasjoner lykkes eller ei.

Hva betyr dette for deg i ditt daglige arbeidsliv? Hvordan kan du håndtere endringene i rammebetingelsene rundt deg og sørge for at du kontinuerlig utvikler deg og forblir attraktiv i arbeidsmarkedet? Og ikke minst: Hvordan påvirker dette arbeidsmarkedet?

Beste råd: Vær villig til å lære

For å være attraktiv og relevant gjennom hele yrkeslivet må du vise at du er villig til å lære og tilegne deg den kompetansen og de ferdighetene arbeidslivet etterspør, gjennom hele karrieren. Villigheten til å akseptere at du må lære hele livet, er det korte svaret på dette.

Sørg for at du kontinuerlig utvikler deg, for å kunne se og gjøre ting på nye måter. Mye av læringen foregår primært gjennom de arbeidsoppgavene du gjør hver dag. Si alltid ja til å ta på deg nye og utfordrende opp­gaver. Bli bevisst dine ferdigheter, og tren aktivt på disse, på samme måte som du trener på idrett eller språk.

Husk at det alltid er visse viktige kompetanser som arbeidsgivere ser etter når de skal ansette nye medarbeidere.

  • Evne til kritisk tenkning. I det ligger det å utfordre antagelser og å skille mellom hva som er sant og usant. Vær flink til å stille gode spørsmål, ikke minst det viktige spørsmålet om hvorfor.
  • Kreativitet. Tenk utenfor boksen!
  • Samarbeidsevne. Evnen til å jobbe sammen med andre og oppnå felles mål. Det å kunne kommunisere godt er en undervurdert ferdighet – å kunne formidle et budskap forståelig og overbevisende.

Dette er ferdigheter som ikke kan erstattes av en robot, og de er som en muskel du kan trene. Øvelse, trening, vedlikehold og bruk gjør at du er bedre rustet for en god karriere hele livet.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS