Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Enorme verdier på spill

Heldigvis greide de ortodokse i Arbeiderpartiet å få utsatt spørsmålet om privatisering av Statoil. Dermed kan saken modnes, og vi kan håpe på en løsning som ikke er fullt så risikabel som det lå an til i vår.

Min bekymring knytter seg ikke til om private eiere skal få slippe helt eller delvis til i Statoil. Tvert imot, staten må gjerne selge alle aksjene i selskapet, så sant prisen reflekterer noenlunde de reelle verdiene.

For samfunnet og landet er det selvsagt viktig at et slikt eierskifte ikke medfører at miljøet og kompetansen forvitrer. Men den risikoen er ikke særlig større enn faren for at staten skulle begynne å oppføre seg som en dårlig eier. Hovedtyngden av Statoils verdiskaping skjer i Norge og på norsk sokkel. Så lenge det er tilfelle, vil det være rasjonelt å holde det norske miljøet intakt uavhengig av hvem som eier selskapet.

Men det som virkelig kan få store konsekvenser, er Statoils forslag og sterke ønske om å legge under seg alle eller store deler av statens direkte eierandeler i utbygde oljefelt (SDØE). Ved å koble dette så tett til privatiseringsspørsmålet prøver Statoil på en elegant måte å reversere vingeklippingen som Willoch-regjeringen gjennomførte på 80-tallet. SDØE har etter hvert vokst til å bli et av verdens største oljeselskap, verdt et tresifret antall milliarder kroner, med en kontantstrøm på flere titalls milliarder rett inn i statskassen hvert år. En slik gavepakke trenger ikke Statoil.

Det er helt greit at Statoil vil ut i verden for å ekspandere. Det betyr risiko, men samtidig gode muligheter for fortjeneste med en passe porsjon flaks og dyktighet. Privatisering er da logisk, fordi det gir muligheter for å hente inn risikokapital i markedet, eventuelt fusjon eller andre allianser hvis det blir nødvendig. Men å pynte bruden med SDØE som medgift, blir for drøyt.

Disse verdiene tilhører oss alle som skattebetalere og innbyggere, og skal ikke kunne spilles bort av et halv- eller helprivatisert Statoil, som må kunne ta store sjanser og dermed tape hvis investeringene mislykkes. Tilhengerne av å legge SDØE inn under Statoil påstår at det øker verdien for staten. Det er et argument som bygger på tro. Verdien av SDØE for staten som eier er summen av den årlige kontantstrømmen helt til alle feltene er tømt. De usikre faktorene her er først og fremst fremtidig pris på olje og gass og variasjoner i valutakursen. Det er en risiko staten og vi som skattebetalere kan leve med.

figur

Redaktør


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS