Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Er mor en god leder?

Så fikk vi den igjen. Hodejeger Per Inge Hjertaker sier til Dagbladet 4. august at norske toppledere ønsker seg omsorgsfulle, deltakende kvinner uten spisse albuer som ledere i sin organisasjon. Han råder potensielle (kvinnelige) ledere til å rendyrke det kvinnelige. Vi kunne jo være fristet til å gjøre en rask kvasipsykologisk analyse av Hjertakers kunder.

Vi som har studert ledelse i noen år, ser imidlertid andre sider ved disse uttalelsene som det er viktigere å kommentere. Forskningen på hva som konstituerer en god leder, kan fylle ganske mange hyllemeter med bøker. Det er trist at profesjonelle hodejegere ikke forholder seg til denne kunnskapen, men tvert imot driver med den enkleste stereotypifisering. Hvis norske toppledere er så lite bevisste på hva organisasjonen trenger, at de alltid ønsker seg én type ledere, er det ikke da hodejegernes oppgave å veilede dem i konsekvensene av en slik tankegang?

For det første vet vi at hvilke lederegenskaper som trengs, er avhengig av hvilke medarbeidere man har, og hvilke oppgaver organisasjonen står overfor. En produksjonsbedrift stiller andre krav til ledelse enn et forskningsinstitutt; en organisasjon som står overfor omstilling og nedbemanning, må ledes på en annen måte enn en bedrift i oppbyggingsfasen. Hvis norske hodejegere ­ og ledere ­ ikke har forstått slike helt elementære og logiske forutsetninger for ledervalg, står det dårlig til.

For det andre settes lederegenskapene opp i et todelt skjema der man enten er det ene eller det andre. Vi som forsker på dette, skulle nok av og til ønske at det var så enkelt at alle mennesker kunne puttes inn i en firefeltstabell. Men selv kvinner er såpass sammensatte at vidt forskjellige egenskaper faktisk kan bo i en og samme person. En moderlig dame kan dermed være feminist, og en selvsikker og tøff ditto kan faktisk også være snill og munter ­ selv om disse egenskapene er på hver sin side av streken i Dagbladets tabell.

I fordommenes verden finnes det mange firefeltstabeller. Det er dette man i kognitiv psykologi kallerkategorisering. Ut fra et par egenskaper som man kan observere hos et menneske, trekker man slutninger om hele personen. Toppledere hyrer rådgivere i rekrutteringsprosessen ­ forhåpentlig nettopp for å unngå de feller og feilslutninger som kategorisering fører til. Men rådgivere er dyre. Kanskje man heller skulle ha spurt mor?

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS