Magma topp logo Til forsiden Econa

Espen Opjordsmoen

Espen Opjordsmoen er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Olso, med statsvitenskap hovedfag. Han er seniorkonsulent i PricewaterhouseCoopers med ansvar for tjenesteområdet Strategic Risk Services (SRS).
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS