Magma topp logo Til forsiden Econa

Gro Ladegård er dr.oecon fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere vært stipendiat og forskningsassistent ved SNF, og forsker ved FAFO.

Evaluering

De fleste av oss er klar over at evaluering er en viktig del av læringssirkelen. Uten å vurdere erfaringer, er det vanskelig å utvikle seg. Imidlertid hersker det en sterk motvilje mot å bli individuelt evaluert i organisasjoner - noe som kanskje skyldes mangel på trygghet. En person som stadig får ros for de tingene han lykkes med, er faktisk i stand til å tåle ganske store mengder kritikk.

Osmund Ueland uttalte i samtale med Magma i forrige nummer: «Jeg tror at dette med tilbakemeldinger til lederne er viktig. Kanskje trenger vi enda større åpenhet om hva en dyktig leder skal stå for? Det ser altså ut til at denne viktige delen av læringen ikke fungerer for mange ledere.

Jeg har nylig vært til foreldresamtale i skolen, der min 12-årige pode ble evaluert. Skal si at karakterer har blitt unødvendig i denne sammenheng! På grunnlag av en liste over både den muntlige og skriftlige delen av alle fagene, og også egenskaper som samarbeidsevne, selvstendighet og motivasjon, ble han grundig grillet i én time. Heldigvis hadde vi forberedt oss på forhånd ved at han selv hadde gitt hvert punkt sitt terningkast, så vi hadde noe å bryne lærernes virkelighetsforståelse på.

Etterpå har jeg tenkt: Hvilken norsk leder i Norges land ville utsette seg for en så grundig og direkte evaluering? Kan vi kanskje ha noe å lære av skolen?

Som respons på min oppfordring til debatt i forrige nummer, har jeg fått i hende et evalueringsopplegg for studentene på forsvarets stabsskole - altså skolen for ledere i alle grener av forsvaret. Det viser seg at forsvaret faktisk evaluerer sine ledere med en grundighet som kan sammenlignes med en foreldresamtale. Man vurderes etter flere typer kompetanse: Strategisk kompetanse, sosial kompetanse, læringskompetanse, metodekompetanse og fagkompetanse.

Kanskje har vi noe å lære av forsvaret også?

Ett poeng er jo at man både i forsvaret og i skolen har man en tett oppfølging av hver enkelt, hvert enkelt individ. Det skaper trygghet. Videre er selve målsettingen både i grunnskolen og stabsopplæringen faktisk å utvikle den enkeltes evner og kompetanser mest mulig. Kanskje mangler vi et par ting i arbeidslivet - den grunnleggende tryggheten som gjør oss villige til å blotte strupen, og enet fokus på utvikling i tillegg til mestring?

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS