Magma topp logo Til forsiden Econa

Eyvind Aven

Eyvind Aven er utdannet siviløkonom fra ved NHH og tok Høyere avdelings eksamen i bedriftsøkonomi i 1987. Han har erfaring fra shipping, økonomisk analyse og risikostyring og leder nå Statoils Enterprise Risk management enhet. Aven har vært en av nøkkelbidragsyterne til oppbyggingen av Statoil sin risikostyring på konsernnivå siden oppstarten på slutten av 90-tallet.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS