Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1507_forening-30_img_015

magma1507_forening-30_img_016

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

F√• ledige √łkonomer

I år er det spesielt interessant å se hvordan lønnsutviklingen og jobbtryggheten er for Econas medlemmer. Dystre jobbutsikter og nedbemanninger i oljerelaterte bransjer påvirker hele arbeidsmarkedet. Det er derfor oppløftende å se at økonomer ikke blir påvirket i samme grad som enkelte andre utdanningsgrupper, ifølge tall fra årets lønns­undersøkelse.

Ut fra undersøkelsen er det svært få som er arbeidssøkende, og utsiktene til å komme raskt i jobb ser ut til å være gode. Ledigheten er klart høyest blant nyutdannede, som sannsynligvis raskt finner seg en jobb. Dette er ikke noe nytt og er temmelig likt som tidligere år. Selv om det totalt sett blir flere masterutdannede økonomer, ser det ut til at markedet ønsker nyutdannede økonomer velkommen.

Blant dem som er arbeidsledige, oppgir tre fjerdedeler at et tøft arbeidsmarked er en sannsynlig årsak til at de ikke har fått jobb. Heldigvis er flertallet optimistisk og tror sjansene er gode for å være i jobb før jul. Econa vil følge opp gruppen med arbeidsledige. De gir oss nyttig informasjon om hvordan arbeidsmarkedet er for økonomer.

Vi har også spurt om medlemmene tror de vil beholde jobben de neste tolv månedene. 85 prosent anser det som lite sannsynlig eller usannsynlig at de vil måtte se seg om etter ny jobb som følge av nedbemanning eller konkurs. Det er imidlertid regionale forskjeller. Medlemmer i Rogaland er mer usikre, og dette slår ut i lavere lønnsvekst enn ellers.

Interessant å merke seg er at blant de som anser sannsynligheten for å miste jobben som svært stor, også har relativt stor personlig lønnsvekst. Dette kan være et uttrykk for at en svært usikker arbeidsplass gjør at kortsiktige interesser vinner fram mot en eventuell mulighet for å redde arbeidsplassen.

De med lavere lønnsvekst og som kjenner på at skoen trykker, viser evne til tilpasning. Dette er helt i tråd med Econas lønnspolitikk. En må lytte til markedet. Econas lønnskalkulator på nett og lønnsstatistikken gir Econas medlemmer et unikt og detaljert innblikk i markedet for masterutdannede innen det økonomisk-administrative fagfeltet og siviløkonomer. Ta gjerne turen på våre nettsider for å sammenlikne deg selv med medlemmer du anser for å være i samme situasjon som deg.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS