Magma topp logo Til forsiden Econa

Få struktur på hjemmekontoret

figur-author

En ny og uvant hverdag gir nye og andre utfordringer til deg som arbeidstager.

Koronaviruset endret brått arbeidshverdagen for mange av oss. Over natten fikk mange flyttet sin faste arbeidsplass til eget hjem. Det ble nytt og uvant å jobbe over så lang tid på hjemmekontor, noe som for mange har skapt en del utfordringer spesielt for de som har liten erfaring med å jobbe hjemmefra. Fravær av det det fysiske og kollegiale felleskapet har påvirket oss. I flere organisasjoner er det ikke utviklet en kultur for virtuell jobbing, og dermed har rutiner og felles kommunikasjonsplattformer blitt etablert i full fart.

En kan lett bli overveldet og skremt når en står midt oppi noe som er usikkert og uavklart. Uroen for det ukjente og usikre forsterkes. Dette kan fremkalle stressreaksjoner. Sosial støtte er med på å redusere stress. Denne støtten blir borte over en lengre tidsperiode når den daglige kontakten med kollegaer og leder nå er en skjerm. Man må sette seg inn i nye teknologiske løsninger og samtidig være operativ raskt. Her er ferdighetsnivået veldig ulikt. Dette kan igjen være en kilde til stress.

Min oppfordring er: Ikke fortvil! Det finnes mange gode forskningsbaserte strategier som kan hjelpe deg med å bli mer effektiv på hjemmekontoret. Innen selvledelsesteorien finnes det mange gode råd som kan anvendes for å gjøre deg mer produktiv på hjemmekontoret samt minske stressfaktoren.

Her er noen råd:

Organiser dagen din med klare mål

Start dagen som om du skulle fysisk på jobb. Legg opp til at arbeidsdagen varer i åtte timer. Da får du faste rammer å forholde deg til. Sett opp et overordnet mål for dagen eller uken og bryt det ned i delmål. Akkurat som du gjør når du er fysisk på jobb. Da ser du enkelt om du holder progresjonen oppe i henhold til målene som du har satt deg. Det er viktig at du belønner deg selv når du har nådd både små og store mål underveis. Selvbelønning er en god kilde til å opprettholde motivasjonen på hjemmekontoret. Belønning kan være at du tar en pause og går en tur, at du unner deg noe godt å spise, eller at du tar en uformell prat med en kollega eller venn.

Prioriter arbeidsoppgavene

Hva er viktigst for virksomheten du jobber i akkurat nå? Prioriter! Få en oversikt over dine oppgaver i forhold til oppsatte mål og strategier. Fokuser på disse oppgavene. Da får du kontroll på dagen og en opplevelse av mening og mestring, noe som igjen øker motivasjonen. Sørg for at noen av oppgavene er litt krevende og utfordrende. Dette bidrar til at du fortsetter å utvikle deg i jobben din.

Ta vare på deg selv og de rundt deg (relasjonene)

Menneskelig kontakt er viktig og et av de grunnleggende psykologiske behovene vi har. Vi vet at gode relasjoner er stressdempende, så derfor bør du fortsette å nå ut til venner og familie og pleie disse relasjonene. Det samme gjelder kollegaer: Digital small talk utenom arbeid er godt for selvfølelsen. Noen initierer til digitale lunsjer og fredagspils. Alt er mulig, men på en annen plattform. Det å etablere rutiner for uformelle samtaler med kollegaer bidrar til bedre og gode dager på hjemmekontoret.

figur

Kilde: Econa survey blant medlemmer 26–27 mars.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS