Magma topp logo Til forsiden Econa

Fay Giæver

Fay Giæver har mastergrad i psykologi fra Reading University, UK(2003) og har siden 2004 arbeidet med en PhD-grad i psykologi vedNTNU. Doktorgradsarbeidet omhandler ansattes følelsesmessigereaksjoner på endring på arbeidsplassen. Hun er ansatt somstipendiat ved Trondheim Økonomiske Høgskole (HIST), hvor hununderviser i fagene organisasjon og ledelse og samfunnsvitenskapeligforskningsmetode.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS