Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Leif Håvar Kvande i Nard AS

Fem tips for økt inkludering når ansatte sitter på hjemmekontor

For virksomhetene er koronakriseinnførte hjemmekontor en gyllen mulighet til å tenke nytt rundt samarbeid og inkludering. Bruk denne muligheten, råder McKinsey, og gir fem råd på veien mot en mer inkluderende virksomhet også post korona.

figur

Koronakrisen har gjort at virksomheter verden over har omfavnet det tidligere noe uglesette «gjemmekontoret». Konsulentgiganten McKinsey mener at de nye, krisefremmede arbeidsformene er en gyllen mulighet til å ruske opp i gamle vaner og fastlåste mønstre, og bruke anledningen til å styrke arbeidet for mer inkludering.

– Bruk denne muligheten til å styrke inkluderingsarbeidet i virksomheten, skriver McKinsey-partner og organisasjonsekspert Diana Ellsworth i en bloggpost.

Hun begrunner rådet med at hjemmekontorarbeid for mange vil være den nye normalen - også etter korona. Dermed må mange ledere forholde seg til ansatte de sjelden ser ansikt til ansikt i virkeligheten. Det øker nødvendigheten av å ha en plan for inkludering. Samtidig vil også krisetider i seg selv skape et større behov for at de ansatte føler seg inkludert.

figur

Bedre inkludering gir bedre beslutninger

Ellsworth trekker frem at inkludering gir mange fordeler:

– Man vinner kampen om de beste talentene. Nesten halvparten av potensielle nyansatte takker nei til en jobb fordi de ikke føler seg inkludert. Inkludering gjør at man beholder nøkkelpersoner lenger. Man får bedre beslutninger, fordi avdelinger og virksomheter med større mangfold tar mer treffsikre beslutninger. Og til sist vil inkludering styrke tilliten og samholdet blant kundene dine, begrunner Ellsworth og lener seg på flere undersøkelser og forskning.

Fem tips for økt inkludering

Hun gir samtidig fem tips til hvordan ledere kan styrke inkluderingen når de ansatte sitter spredt og på hjemme­kontor.

1 Vis at du er sårbar, og vær empatisk.

De ansatte skal være trygge slik at de kan være åpne og sårbare og dele mer av seg selv. Lær deg hvordan du bedre kan støtte andre.

2 Spør om ansattes behov, erkjenn dem, og tilpass oppgaver til dem.

Ledere kan ikke støtte de ansatte skikkelig uten at man vet hva de opplever. Bruk derfor tid på å spørre hva en ansatt faktisk trenger, i stedet for å anta.

3 Gi plass til ulike perspektiver, og oppmuntre til økt deltakelse.

Ledere bør utnytte kraften som ligger i å ha ansatte med ulike perspektiver og meninger. Det øker verdi­skapingen i virksomheten. Pass på at ingen blir passive observatører i virtuelle møter, men påse at alle ansatte deltar aktivt.

4 Sett av tid til teambuilding og gruppesamvær via digital samhandling.

Legg til rette for sammenkomster som erstatter personlige, improviserte møter. Jobb strukturert med dette, og legg til rette for samhandling på tvers i avdelingen slik at kollegene må ha kontakt og samarbeide med andre teammedlemmer enn de allerede kjenner.

5 Jobb strukturert med veiledning og utvikling av alle ansatte.

Når mange ansatte er på hjemmekontor eller sitter spredt, er det vanskeligere å støtte og utvikle den enkelte ansatte i deres daglige virke. Legg en plan som inkluderer alle i avdelingen, og eksperimenter med nye måter å tildele nye oppgaver og utvikle de ansatte på.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS