Magma topp logo Til forsiden Econa

Fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Forskningsnyheter fra BI: www.bi.no/bizreview/ Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot og på bloggen www.forskningskommunikasjon.com

Fem trender for kommunikasjonsledere

Hva er de viktigste trendene for kommunikasjonsledere? Hvilke hindringer må forseres for å komme videre? 12 erfarne kommunikasjonsledere gir svar.

Kommunikasjon er et fag og praksis felt i rivende utvikling. Både ledere og organisasjoner er blitt mer opptatt av hvordan de best kan kommunisere med sine ulike interessenter.

Hva er de viktigste utviklingstrekkene for kommunikasjonsfeltet i årene som kommer? Hva vil være de viktigste hindringene som kommunikasjonsledere vil måtte forsere?

Centre for Corporate Communication ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en mini Delphi-studie blant norske kommunikasjonsledere for å høre hva de oppfatter som de sentrale utfordringer og muligheter de neste årene.

Senteret samlet 12 erfarne kommunikasjonsledere til sin årlige kommunikasjonskonferanse for å finne frem til de viktigste trendene av betydning for kommunikasjonsfeltet.

Les også: Gode ledere kommuniserer bra

Fem trender

Ekspertpanelet identifiserte fem sentrale trender som vil prege kommunikasjonsarbeidet de neste årene:

 • Kommunikasjonslederen vil bli en sentral strategisk rådgiver. Betydningen av virksomhetskommunikasjon vil øke i takt med at kommunikasjonsfunksjonen er en strategisk rådgiver i organisasjonen.
 • Tettere integrasjon av organisasjonens kommunikasjon. Virksomhetskommunikasjon vil inkludere PR, samfunnskontakt, finansiell kommunikasjon, ekstern kommunikasjon, salg og markedsføring.
 • Nøkkelen til effektiv kommunikasjon vil i sterkere grad forutsette tolkning, forståelse og samarbeid med viktige målgrupper. Dette gjelder både internt i organisasjonen og i relasjoner med eksterne interessenter.
 • Organisasjonens ansatte vil være organisasjonens viktigste ambassadører. Lykkes du internt, vil resten følge.
 • Sosiale medier vil få større betydning. Det vil bli stadig viktigere å kommunisere i digitale kanaler og i bærbare kommunikasjonsenheter.

Seks utfordringer

Kommunikasjonslederne diskuterte seg også frem til seks sentrale hindringer som kommunikasjonsfunksjonen må håndtere i årene som kommer.

 • Samle ulike interesser, funksjoner og kanaler. Det vil være en sentral utfordring å få alle til å gå i samme retning i tråd med organisasjonens kjerneverdier.
 • Må få gjort mer med mindre folk og ressurser.
 • Unngå forvirring om ansvar mellom kommunikasjon og marked.
 • Unngå unødvendig kompleksitet. Hvordan best integrere digitale kanaler med den totale virksomhetskommunikasjon.
 • Balansere tid mellom strategisk arbeid og løpende leveranser til organisasjoner. Det ligger en fare i at for mye av tiden brukes på det operasjonelle og for lite tid til å løfte det strategiske blikket.
 • Finne riktig kompetanse til fremtidens kommunikasjonsfunksjon.

Hva akademia kan gjøre for praktikere

Ekspertpanelet ble også invitert til å si sin mening om hvordan akademia best kan skape verdi for praksisfeltet. Her er fem råd fra praktikerne til forskningsmiljøene:

 • Vise hvordan virksomhetskommunikasjon bidrar til suksess for organisasjoner.
 • Være en kilde til livslang læring for kommunikasjonsledere.
 • Utvikle intellektuell kapital om relevante emner.
 • Produsere forskning av høy kvalitet om relevante temaer.
figur

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS