Magma topp logo Til forsiden Econa

Finn-Arne Egeness

Finn-Arne Egeness er forsker ved Fiskeriforskning hvor hanarbeider med suksesskriterier og læring i produktutvikling. Han erutdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS