Magma topp logo Til forsiden Econa

Finnes det et lønnsgap mellom kvinner og menn, og hva forklarer det?

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Econas lønnsstatistikk viser at det betales stort sett lik lønn for likt arbeid. Likevel oppstår det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, særlig i 30-årene. Her har menn de største lønnshoppene, mens lønnsveksten for kvinner er moderat. Fordi kvinnene aldri får tettet dette gapet, vil en mann på 62 år ha tjent i snitt ti millioner mer enn en kvinne på samme alder.

Hva er årsaken til lønnsforskjellene mellom kvinner og menn?

Det som forklarer lønnsforskjellene, er ulike karrierevalg og/eller karrieremuligheter. Menn har raskere karriereutvikling enn kvinner og jobber oftere i privat sektor. Menn får også de mest ansvarsfulle jobbene, særlig litt senere i karrieren.

Permisjon kan også være et karrierehinder

Lønnsgapet forklares også med at permisjon ofte blir et karrierehinder for kvinner der de mister både lønn, ansvar og karrieremuligheter. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan gjøre noe med skjevhetene. Econa mener at det er mulig å redusere skjevhetene i arbeidsmarkedet mellom menn og kvinner med ganske enkle og lite kostbare tiltak. Disse tiltakene vil på sikt gi økt lønnsomhet og er en god investering for de aller fleste virksomheter og familier.

Tiltak mot lønnstap ved permisjon

Arbeidsgiver

  • Individuell permisjonssamtale og plan for permisjon og tiden etter. Det er også lurt med en langsiktig karriereplan.
  • Kompenser full lønn ved permisjon – det lønner seg!
  • Permisjonstiden skal ikke utelukke lønnssamtale og opptjening til bonus.

Arbeidstaker

  • Velg bort arbeidsgivere som ikke kompenserer over grunnstønaden, altså 6G.
  • Lage en plan for permisjonen og videre karriere.
  • Vurder gradert permisjon, og be om økt fleksibilitet i stedet for å be om å jobbe redusert.
  • Del permisjonstiden så likt som mulig med din ­partner.

figur

Kilde: Econa lønnstatistikk 2019


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS