Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Født global

Flere norske småbedrifter starter opp som globale virksomheter, og lykkes med det. – Unike produkter og strategiske nettverk er nøkkelen til suksess, fastslår Siv Marina Flø Karlsen i sin doktorgradsavhandling fra BI.

figur

Det er ikke lenger slik at en bedrift først må erobre en posisjon i hjemmemarkedet før den kan driste seg til å forsøke å selge produktene sine til utlandet. Og da med forsiktige fremstøt i våre naboland.

En rekke nyetablerte små og mellomstore norske bedrifter har lykkes internasjonalt allerede ut fra startblokken, og de har raskt blitt globale. Noen av dem, som Opera Software, IRTech, Colormatic og Optoflow, er til og med født som globale bedrifter.

Siv Marina Flø Karlsen har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI gjennomført en studie av internasjonaliseringsprosessen til utvalgte små og mellomstore bedrifter. Hun har spesielt vært opptatt av å utforske årsakene til at enkelte bedrifter raskt blir internasjonale.

Flø Karlsen har intervjuet nøkkelpersonene (grunnleggere eller andre personer som har vært med fra starten) i 12 utvalgte bedrifter som tidlig har lykkes på den internasjonale og globale arena, målt i eksportandel og antall kontinenter de opererer i.

Siv Marina Flø Karlsen har vært opptatt av å finne frem til felles kjennetegn ved bedriftene som tidlig har lykkes med å bli globale. Her er oppskriften på internasjonalisering i ekspressfart:

  • Bedriften har unike, geniale og nyskapende produkter. Produktene er revolusjonerende og bringer med seg nye måter å utføre oppgaver på.
  • Gründere eller andre nøkkelpersoner i bedriften har utstrakt erfaring og nettverk fra tidligere arbeidsforhold i lignende industrier.
  • Bedriften har sterke relasjoner til nøkkelpersoner i store, suksessfulle organisasjoner.
  • Bedriften har gode relasjoner til aktører i industrien som støtter og bidrar med kunnskap og innsikt på områder der de selv kommer til kort (for eksempel forskningsinstitusjoner).
  • • Bedriften har medarbeidere som engasjerer seg sterkt, og brenner for å lykkes.

 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS