Magma topp logo Til forsiden Econa

Audun Farbrot er fagbokforfatter og fagsjef forskningskommunikasjon ved Høyskolen Kristiania. Du kan følge Farbrot på Twitter: http://twitter.com/afarbrot

Følelser gir bedre resultater

Ledere som tillater at følelsene slippes løs i konflikter om saksforhold, oppnår de beste resultatene, hevder BI-forsker Kjell B. Hjertø. Han har tatt doktorgrad på konflikter i arbeidsgrupper.

figur

Konflikter ser ut til å være en uunngåelig del av prosessen i gruppe- og teamarbeid på arbeidsplassen. Konflikter kan fortone seg dramatiske og er langt fra ufarlige. Derfor bruker vi mye energi på å forsøke å forebygge og styre unna konfliktene. Norske ledere har vært opptatt av å legge lokk på følelsene og holde konfliktene på et analytisk plan.

Konfliktstudie i norske arbeidsgrupper

Kjell B. Hjertø har i sitt doktorgradsarbeid ved Handelshøyskolen BI gjennomført en studie blant 309 teammedlemmer i til sammen 62 arbeidsgrupper i ulike norske organisasjoner for å se på sammenhengen mellom konflikter og gruppestørrelse i forhold til gruppenes leveranse og jobbtrivsel. Gruppenes leveranse er vurdert av oppdragsgiver, og ikke av teamdeltakerne selv.

– Konflikter er helt nødvendig for å få frem nye ideer, hevder Hjertø. I sitt doktorgradsarbeid har han videreutviklet tidligere kjente konfliktteorier og lanserer fire ulike typer konflikter:

• emosjonelle (følelsesmessige) personkonflikter

• kognitive (analytiske) sakskonflikter

• kognitive (analytiske) personkonflikter

• emosjonelle (følelsesmessige) sakskonflikter

De negative konfliktene

De tre første konflikttypene virker ikke positivt inn på teamenes leveranse, mens den siste bidrar positivt til sluttresultatet.

– Personkonflikter gir ikke bedre leveranse i gruppene, enten de er emosjonelle eller analytiske, fastslår Kjell B. Hjertø. – Noen ganger kan de være helt nødvendige. Det kan være på sin plass å korrigere enkeltpersoner eller «rense luften» for å utvikle en mer moden gruppe. Men som varig fenomen i en gruppe er de ikke positive.

Mest overraskende er det at de analytiske saksorienterte konfliktene, som er den «fornuftige» tilnærmingen til konflikter, faktisk slår direkte negativt ut på gruppenes leveranser.

Slipp følelsene løs, men la det ikke koke over

– Det er de saklige emosjonelle og følelsesmessige konfliktene som virker positivt inn på arbeidsprestasjonene. Ledere som tillater at følelsene slippes løs i konflikter om saksforhold, får mer reelle og ærligere diskusjoner, påviser Hjertø i sin doktorgradsavhandling.

– Følelser er ikke noe man skal unngå, heller ikke i konflikter. Det er det emosjonelle engasjementet som driver frem ofte nødvendige endringer i arbeidet og prioriteringene i gruppen, fremholder han. – Følelsene er et uttrykk for at saken er viktig for dem som er involvert i konflikten, og da er den ofte også viktig for bedriften.

Hjertø understreker at de emosjonelle sakskonfliktene ikke betyr at vi skal slutte å tenke, og følelsesmessige konflikter må ikke få lov til å utvikle seg ukontrollert.

– Det betyr at vi skal bruke hele vårt mentale register når vi skal finne ut hva som er best for arbeidsgruppen og for bedriften. Først og fremst har vi mye å gå på når det gjelder å tillate at det gis uttrykk for følelser på norske arbeidsplasser, konstaterer Hjertø.

Konflikter og trivsel

BI-forskeren mener at konflikter uten følelser som regel betyr uviktige konflikter.

– Det blir en slags intellektuell lek om akademiske flisespikkerier. Hjertø finner imidlertid at de analytiske «intellektuelle konfliktene» bidrar til økt jobbtrivsel i små grupper.

– De intellektuelle sakskonfliktene kan nok være hyggelige å fordrive tiden med i arbeidsgruppen, men leveransen i slike arbeidsgrupper svekkes, konstaterer han.

– De saklige emosjonelle konfliktene øker arbeidsprestasjonene, men gir ikke nødvendigvis økt trivsel i arbeidsgruppen.

Vi trenger de «brennende hjerter», som nok kan vekke frustrasjon og forstyrre den behagelige konfliktløse overflateharmonien, men det er de som brenner for noe, og som ikke er redde for å vise det, som er bedriftens viktigste ressurs.

Kjell B. Hjertø har gjennomført sitt doktorgradsarbeid ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han driver sitt eget konsulentfirma og underviser ved Handelshøyskolen BI og ved Høyskolen i Hedmark.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS