Magma topp logo Til forsiden Econa

magma@fagbokforlaget.no

Folkefinansiert kapital avgjørende

I løpet av fire dager ble tegneserieskaper Jens K. Styves prosjekt fem ganger overtegnet da han presenterte ideen sin på folkefinansieringsplattformen Kickstarter. Pengene fra 69 sponsorer var utløsende for at prosjektet i disse dager blir realisert, og Styve planlegger nå flere prosjekter finansiert på samme måte.

Et kjennetegn på tegneserieverden er at det ikke flommer over av kapital. Prosjektet Styve la ut på Kickstarter i begynnelsen av juni er ganske klassisk for det som har vært typisk for belønningsbaserte folkefinansieringsprosjekt, eller forhåndskjøp: Et mindre kulturprosjekt, med begrenset inntektspotensial, men som i stor grad henvender seg til nisjekulturer. Jens Ks prosjekt var en såkalt fanzine, der hver av tegningene skulle tegnes på 15 minutter. En fanzine, eller zine, er et velkjent fenomen i tegneseriekretser. De er typisk publikasjoner i små opplag, enten veldig enkelt eller veldig kunstferdig produsert, som i stor grad drives av idealisme. Men både trykk og distribusjon koster. Så Styves ide var å hente penger på Kickstarter for å dekke kostnadene, og til gjengjeld dele prosessen med sine sponsorer, gjennom videoer som viser hvordan tegningene blir til, det at sponsorene sikrer seg en originaltegning, og tilslutt mottar det endelige produktet.

– Det gikk bare timer før pengene begynte å komme inn. Sponsorene kommer fra hele verden, og er primært folk jeg ikke kjente fra før. Jeg nådde uten tvil en målgruppe jeg ellers ikke ville ha nådd, og prosjektet er ikke finansiert av «venner og familie», som ofte er det man ellers kritiserer denne typen kulturprosjekter for å være, sier Styve. Han understreker at finansieringen fra Kickstarter var helt avgjørende for at prosjektet ble påbegynt og nå snart er i mål.

Typisk for sponsorene i dette prosjektet er at de er tegneserieentusiaster som ønsker å være med på at prosjekter kan bli realisert. Styve kjenner igjen denne motivasjonen fra sin egen deltagelse i andres tilsvarende prosjekter.

– Det er fascinerende å få innblikk i hvordan et prosjekt drives frem, og å føle at man er en viktig faktor for at et kult prosjekt ser dagens lys. Følelsen av å ha vært med på å realisere noe som ellers ikke ville blitt noe av, tiltrekker nok mange. Og så er det viktig med noe håndfast i enden av prosjektet: Folk er villige til å forhåndsbetale for et unikt produkt, selv om de ikke kan være sikre på hva de mottar til slutt.

Overskuddskapital

Etter kort tid var prosjektet fulltegnet i det omfanget det opprinnelige ble lansert. Men hva gjør en så med overskytende penger? Takker nei? Forandrer prosjektet? Tar pengene selv?

– Jeg hadde en god dialog med Kickstarter om dette, og de hadde noen klare råd: Det viktigste er å ikke endre prosjektet fra den opprinnelige presentasjonen. De som tegnet seg først forventer å få det de ble forespeilet da de tegnet seg. Løsningen min ble å tilby sponsorene noe ekstra, et kunsttrykk, og oppgradere kvaliteten på produktet ellers. Slik burde alle som har tegnet seg blir fornøyde, uansett når de tidsmessig kom inn i prosjektet, beskriver Styve.

Styve opplevde prosessen som enkel og oversiktlig.

– Plattformen fungerer godt, det er enkelt å sette opp prosjektet og man og når ut til en stor målgruppe. For å lykkes er det viktig å holde de tidsfristene man setter opp, og å presentere prosjektet godt. Jeg tror det er viktig å kommuniserer det faktum at det å være med i prosjektet gjør en forskjell, at pengene de putter inn er avgjørende for at prosjektet blir realisert. Mange av de gode prosjektpresentasjonene lager for eksempel en video, som gjør at prosjektet føles mer håndgripelig og personlig.

Jens K. Styve opplever også at det ligger mye god markedsføring i prosjektet.

– Du når en ny målgruppe, og når også folk over hele verden. For et produkt som en fanzine er det helt avgjørende, for vi henvender oss til en nisjemålgruppe, som kan være vanskelig å treffe om du bare når ut til norske lesere. Dessuten kommer du dialog med folk som er opptatt av produktet, og kan gi relevante tilbake­meldinger. Slik sett er det en slags konkret test på om det du lager blir likt av dem du henvender deg til, sier Styve, som før du aner det kan komme til å lasere nye og tilsvarende prosjekter på Kickstarter.

figur

Jens Ks folkefinansierte prosjekt er en 40-sideres fanzine med tittel «Last Breath». Hver tegning er laget på 15 minutter, et prosjekt inspirert av en annen tegneserieartist, Jay Myer. Den er i disse dager på vei ut til de 69 som tegnet seg i folkefinansieringskampanjen.

Styve, kjent under signaturen Jens K., har arbeidet som illustratør og forfatter hele sin yrkeskarriere. Allerede i 1989 fikk han sin første tegneserie på trykk, og ved siden av å arbeide som grafisk formgiver og illustratør, har han vært med på starte tegneserie­forlaget Jippi.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS