Magma topp logo Til forsiden Econa

Lotte Børnick-Sørhaug, markedsrådgiver

Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Før du signerer arbeidskontrakten

I disse dager uteksamineres omtrent tusen Econamedlemmer fra skoler både i og utenfor Norge, og arbeidslivet venter for de fleste av dem. Overgangsperioden mellom studier og etablering i arbeidslivet er en sårbar fase. Noen er godt forberedt, andre mindre godt forberedt. Rapporten Ung i Arbeid skisserer noen viktige hovedtrekk for hva Econas yngste medlemmer kan forvente i arbeidslivet. Rapporten sier også en hel del om lønn og er derfor relevant for de aller fleste Econamedlemmer. Du kan også lese de mest essensielle tipsene for hva du bør se etter i din arbeidskontrakt. Rapporten Ung i Arbeid er viktig for alle, uavhengig av posisjon og alder.

Arbeidskontrakten – dårligere enn du tror?

Arbeidskontrakten er det viktigste instrumentet du har for å regulere ditt forhold til arbeidsgiver. Dessverre er det mange arbeidskontrakter som ikke er gode nok. Econas advokater bruker relativt mye tid på å rydde opp i dårlig utformede arbeidskontrakter. På Econas nettsider og i rapporten Ung i Arbeid får du de mest aktuelle tipsene for å unngå en dårlig arbeidskontrakt.

Ulike medlemmer – ulike muligheter

Å sette seg høye mål er et godt utgangspunkt for karrieren, men det kan ofte være en fordel å stemme av egne forventninger med det som er realiteten i arbeidsmarkedet. Som du kan lese i Maria Westlie og Atle Kolbeinstveits innlegg i dette nummeret, er det tegn til at flere av de uteksaminerte kandidatene har vanskeligheter med å finne jobb. SSB-forsker Ådne Cappelen påpekte i høst at økonomer i framtiden må tenke nytt og kreativt rundt hva som er relevante jobber for masterutdannede økonomer. Nytenkning er med andre ord et viktig stikkord for dem som snart skal ut og søke jobb i dagens arbeidsmarked.

I Ung i Arbeid-rapporten ber Econa deg om å bruke lønnsstatistikken subjektivt. Det er for eksempel ikke slik at alle ligger på gjennomsnittet lønnsmessig.

Relevant jobb gir høyere lønn

Nær tre av fire som har oppgitt karakteren A blant kandidater uteksaminert i perioden 2009–2013, hadde i 2013 svært relevante jobber. Til sammenlikning oppgir fire av ti B-kandidater det samme. Econas lønnsundersøkelse viser også at faglig utfordrende jobber der en får brukt sin utdanning, er viktig for medlemmene. Nye utfordringer er den hyppigste motivasjonen for jobbskifter. Arbeidets relevans henger også sammen med lønnsnivået. Man får i pose og sekk, mer interessant jobb og høyere lønn. For de som fortsatt studerer, er oppfordringen klar: jobb hardt, det lønner seg i lengden.

Lønnsutviklingen for nyutdannede

Hvis en isolert ser på lønnsnivået for nyutdannede kandidater, har utviklingen de siste årene vært svakere enn for Econamedlemmer generelt. Derimot kan de nyutdannede kandidatene som presterer godt i arbeidslivet, forvente sterk vekst i sin lønn. Nyutdannede økonomer har i snitt lavere lønn enn ingeniører de tre første årene i arbeidslivet. Etter tre år i arbeid snur bildet, gjennomsnittslønna til økonomene er høyere enn ingeniørene. Interessant her er at medianen er lavere for økonomer. Det er slik at de beste økonomene betales svært godt. Økonomer har altså større spredning i lønnsnivået enn ingeniører.

Har du lyst til å lese mer om når sannsynligheten for et karrierehopp inntreffer, hva du kan forvente i lønnsutvikling, og få noen helt nødvendige råd om hva som bør være med i arbeidskontrakten din? Besøk Econas hjemmesider og last ned rapporten «Ung i Arbeid».


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS