Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Formsterk forskningsformidler

figurTil nå har 1273 artikler fra 690 ulike bidragsytere blitt publisert i Magma, og på den måten funnet veien inn i hjemmene til medlemmer og abonnenter, til skolebenkene og til ulike utredninger og forskningsartikler. Forleden kunne jeg forbløffe en reklamemann med følgende utsagn: «Hva har Agnar Mykle, Milton Friedman og Kjell Inge Røkke til felles? Jo, de har alle vært på trykk i Econas tidsskrift». Han gjorde i alle fall en forbløffet mine. Mykle stod for øvrig på trykk i 1942 med en serie om «den kollektive pensjonsforsikring og dens bedriftsøkonomiske fordeler», det er kanskje enda mer forbløffende. Den gang het foreningens tidsskrift Bedriftsøkonomen.

Epistelen forteller litt om Econas lange og viktige tidsskrifttradisjon. Nettopp at vi har et vitenskapelig tidsskrift fremfor kanskje et mer lettlest og lettbent medlemsblad, som foreningens allmenne og eneste trykksak, er temmelig unikt. Og i mine øyne svært forenelig med at vi er en organisasjon for høyt utdannede økonomer.

Tidsskriftet er viktig fordi det er én av få plattformer for bedriftsøkonomisk forskning på norsk, og som vi etterstreber skal være tilrettelagt for praktikere. Vi må innse at økonomer ikke er like opptatt av fagområdene sine som andre utdanningsgrupper. Legene vet at medisinsk forskning og utvikling kan føre til bedre behandling av sykdommer. Forskningsresultatene innen økonomi- og ledelsesfagene evner nok ikke å få økonomene til å føle faglig engasjement på samme måte. Men som forening mener jeg vi tar et viktig ansvar: Publisering, distribuering og tilrettelegging for debatt og refleksjon er viktige komponenter i fagutviklingen som vi ivaretar gjennom Magma.

Vi skal bli flinkere til å vise effektene av forskningsresultater innen fagområdene. Vi skal også bli flinkere til å gjøre Magma enda mer lest, både på papir og på nett. Forrige medlemsundersøkelse viste at 84 % av medlemmene leste tidsskriftet, og med en snittlesetid på en halv time per nummer. Oppløftende og sterke tall, men fremdeles er nok forbedringsmulighetene store.

Et medlem jeg var i kontakt med, kunne fortelle om en aha-opplevelse ved en matforgiftning. En lang periode måtte tilbringes alene og et nummer av Magma ble tilfeldigvis tidsfordrivet. For første gang tok vedkommende medlem seg gjennom tidsskriftet fra perm til perm, i et tema han ikke kunne mye om fra før av - og ble overrasket, ja jeg vil si forbløffet, over hvor interessant det hele var når man gjorde mer enn å bare skumme gjennom.

Jeg prøvde å selge inn ideen «Magma - bra mot forgiftning» til reklamemannen også, men det hadde vært for bløffete. God lesning videre!

figur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS