Magma topp logo Til forsiden Econa

Leif Håvar Kvande

Forsker på koronakrisen mens den skjer

– Når man har forsket på tidligere kriser, har det vært litt før- og etterforskning. Nå skal vi forske på krisen mens den skjer. Det tror vi vil gi helt ny innsikt, sier professor Lasse B. Lien ved NHH.

figur

Nye arbeidsformer: Telenor lanserte 5G-nettet i vår, og lederne deltok via video, som det passet seg for en internettleverandør i koronatidene. Fra øverst til venstre: Sigve Brekke, Petter-Børre Furberg, Bjørn Amundsen, Ingeborg Øfsthus. Vil videomøter og digital samhandling få en oppblomstring etter krisen? Foto: Telenor.

Norges Handelshøyskole (NHH) har fått fire millioner fra Forskningsrådet til å forske på hvordan koronakrisen påvirker bedrifters forhold til humankapital og en ny digital hverdag. NHH-professor Lasse B. Lien trekker frem to spesielle sider ved denne krisen.

– For det første er den ulik alle andre kriser vi har sett. For det andre er dette den første krisen der digitaliseringen virkelig har slått rot. Ettersom fremtidige kriser kommer til å skje i en «digital» verden, er det viktig å forstå dette.

Lien forteller at prosjektet, der Virke og Handel og Kontor er prosjektpartnere, håper å finne ut av hvordan graden av digitalisering i den enkelte virksomhet har påvirket hvordan de har kommet seg gjennom krisen. Samtidig vil man også se på hvordan krisen har påvirket digitaliseringen.

Forstå humankapitalflyt i kriser

Hovedmålet med prosjektet er imidlertid å forstå hvordan virksomhetene responderer på krisen med tanke på hvordan de forholder seg til humankapital i form av oppsigelser, permitteringer, investeringer i kompetanse og hvordan digitalisering påvirker ansatte og arbeidslivet.

– Vi skal forske på dette både på bedriftsnivå og på individnivå, sier Lien.

Forskningsprosjektet startet 1. oktober, og for å finne svar handler det mye om å sammenstille store datasett (registerdata), blant annet oversikt over permitteringer og oppsigelser som kommer fra NAV, kombinert med data fra andre offentlige registre. I tillegg skal prosjektet gjøre en del egne spørreundersøkelser som også blir en del av datagrunnlaget.

– Akkurat nå jobber vi med å få overført registerdataene, og i løpet av november går vi i gang med spørre­undersøkelse nummer to. Går alt etter planen, begynner vi å koble registerdata og data fra de to første spørreundersøkelsene oppunder jul, fortsetter Lien.

NHH-professoren forteller at prosjektet hentet inn en del data i vår da krisen var på sitt verste.

NHH-prosjektet er ett av til sammen ni prosjekter som har fått støtte fra Forskningsrådet. Målet er å få ny kunnskap om effekter i arbeidsmarkedet, konkrete næringer, regionale forhold eller mer generelle effekter i næringslivet og økonomien som følge av koronakrisen. Totalt er 30 millioner kroner fordelt.

Noen av de tidlige resultatene fra NHH-prosjektet skal senere publiseres i en utgave av Magma.

figur

Prosjektleder: NHH-professor Lasse B. Lien skal lede forskningsprosjektet som skal se på hvordan bedrifter og enkeltpersoner ble påvirket av koronakrisen og digitalisering. Foto: NHH.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS