Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1405_forening-30_img_016

magma1405_forening-30_img_017

magma1405_forening-30_img_018

Tom Bolstad Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Førstegangs­lederen

– født sånn eller blitt sånn?

Econa blir ofte kalt en lederforening. Ikke uten grunn. Tre av fire av Econas medlemmer har fått lederstillinger etter snaut ti år i arbeid.

Det snakkes ofte om «den fødte leder», men forskning gir et mer nyansert bilde. Ja, alt tyder på at enkelte har bedre anlegg for ledelse enn andre, men samtidig synes det klart at godt lederskap er noe man kan oppøve selv om man i utgangspunktet ikke er den stereotypiske hærføreren som strutter av karisma. Dessuten er det et viktig poeng at veldig mange i dagens arbeidsliv vil ha en eller annen lederfunksjon i en periode – selv om man ikke blir toppleder.

Derfor er ett av Econas kurstilbud Førstegangslederen, som skal gi nødvendig innføring for å få en god start og bli trygg i lederrollen.

Mangel på erfaring er en utfordring for mange ferske ledere. Man har ikke taklet krevende motgang, konflikter eller tatt de upopulære avgjørelsene.

Ledelse handler om å få andre mennesker til å fungere, både i team, med sine arbeidsoppgaver og overfor deg som leder. Det er ikke rett frem. Dessuten er det viktig å forstå endringene i rollen når du går fra å være kollega til leder. Da kan det være lurt å lære gjennom kurs og andres erfaring.

Ledelse er krevende, men ledelse er også morsomt, og det er utrolig tilfredsstillende når det fungerer! Så har du en lederspire i magen eller lurer på om det er noe du skal teste, er det ingen grunn til å la være – selv om du ikke føler deg som «den fødte leder».

Kurset Førstegangslederen belyser situasjoner og problemstillinger du kommer opp i som leder, og som kan være vanskelige. Det gir deg også verktøy for å håndtere situasjonene. I tillegg møter du mange andre i samme situasjon som deg, og det kan være nyttig å diskutere ulike utfordringer og problemstillinger med dem.

Førstegangslederen baseres på fagstoff fra Harvard Business Publishing og viser suksessfaktorer og fallgruver i overgangen fra fagperson til leder. På dette kurset har vi valgt ut de viktigste områdene du må beherske, som rolleforståelse, situasjonsbestemt ledelse, teamledelse og teamutvikling samt praktiske øvelser i kommunikasjon og møteledelse.

Kurset får svært gode evalueringer og har blitt videreutviklet i henhold til tilbakemeldingene fra deltagerne gjennom de fem årene vi har arrangert det.

Dette er ett av kursene som tilbys av Econa Kompetanse i høst. Vårt mål er å være medlemmenes kompetansepartner. Enten du skal skifte beite, over i en annen stilling eller utvikle din kompetanse, er det muligheter til å gjøre dette gjennom Econas kurstilbud. I tillegg til Førstegangslederen er også kurs i kontantstrømanalyse, verdivurderinger, styrearbeid og presentasjonsteknikk blant de mest populære. Sjekk Econas kurskalender og finn ut hva du trenger av påfyll.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS