Magma topp logo Til forsiden Econa

Live Olsen Hølmo, leder av Econa Student

Forundret over studenter som ikke er medlem

figur

Econa har fulgt meg i fire år og har i stor grad vært med på å forme min karrierevei. Nå har tiden kommet for å si takk for følget til Econa Student.

Det er rart å skrive sitt siste Magma-innlegg som student. I snart fire år har Econa vært en del av min studiehverdag. Econa er en organisasjon som du knyttes til og går i bresjen for. Det er så mange flinke folk, både i administrasjonen og som tillitsvalgte, som skaper en kultur og et fellesskap jeg ikke har funnet andre steder. At jeg i tillegg skulle få tilliten og muligheten til å være leder for alle de fantastisk flinke studentene, er ganske utrolig. Det var en rolle som virket veldig fjern for meg da jeg som førsteklassing ble studentmedlem av noe som het Econa.

Jeg har fått nettverk, venner og jobb på grunn av mitt medlemskap i Econa. Jeg har holdt foredrag på karrieredager, stått foran store og små forsamlinger, skrevet leserbrev til DN og blitt intervjuet av NRK. Jeg har vært med på å arrangere norsk og nordisk mesterskap i økonomi, fått ledererfaring og sittet i hovedstyret. Jeg har vært med på å utforme strategi og politisk plattform, holdt årsmøter og blitt kjent med en hel del mennesker. At ikke absolutt alle som studerer økonomi, allerede er medlem, forundrer meg litt – tenk på alle mulighetene man får!

I april er det slutt, og nye studenter skal overta plassene i studentutvalget. Jeg håper og tror det er en ivrig gjeng som ikke er redde for å ta plass. Det trenger Norge mer av. Studentene har vært en relativt taus gruppe gjennom pandemien, men også en gruppe som har fått føle konsekvensene på kroppen. Det blir opprør når folk ikke får dra på hytta eller handle på polet, mens det til sammenligning har vært ganske stille når nesten en tredjedel av utdanningen brått ble flyttet fra sal til skjerm. Jeg krysser fingrene for et bedre år for dere magma2102_fagdel_img_37.jpgalle, enten du bor på studiestedet eller hjemme hos mor og far. Håper dere får tilbake deltidsjobben, blir kjent med medstudenter og får ta eksamen på normal måte. At dere får en like fin studietid som jeg har hatt her i Kristiansand.

Det blir utrolig spennende å se ettervirkningene av pandemien. Hvor mye går tilbake til det gamle vante, og hvor mye er endret av forelesninger, eksamensgjennomføring og ikke minst ansettelse etter endt studium? Econa Student kjempet for en økonomisk krisepakke for studenter, en god, rettferdig og forutsigbar eksamensgjennomføring og ikke minst kvalitet i digital undervisning. Det arbeidet er jeg helt sikker på vil fortsette i lang tid fremover. Hvordan blir inntakene for avgangselevene fra videregående i 2020 og 2021? Hvordan påvirkes masteropptakene? Vil arbeidsgivere se på koronakvoter? Har vi lært nok? Jeg er spent på fortsettelsen.

Jeg tror mange ledere og de som rekrutterer, forstår hvilken verdi det har å være tillitsvalgt. Mitt håp er at også flere studenter ser hvilken unik og verdifull erfaring det gir å påta seg ekstra ansvar og oppgaver gjennom verv. I Econa eller andre steder. I tillegg vil det gi deg vennskap og minner som vil vare lenge etter at studietiden er over og siste eksamen er levert. Det er jeg overbevist om. Arbeidslivet stiller krav til mer enn bare karakterer for å lykkes. Gode karakterer er viktig, men sosiale ferdigheter og anvendelse av faget kan ikke læres bare ved å lese, det må prøves i praksis.

Nå er altså tiden inne for å sette punktum i mitt siste innlegg i Magma som student. Takk til alle som har vært med på å lage minner langs veien, og ikke minst vært med på å gjøre studietiden bedre for medstudent­ene sine. Takk for meg, Econa Student, og hei på deg, Econa Ung.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS